נתיבי ישראל עמוד הבית
car icon

דיווחי תנועה

סגור

דיווחים ודירוגים

אחריות בנתיבי ישראל היא גם שקיפות, גאים להיות הראשונים בישראל המפרסמים דיווחי קיימות בשלושת השפות הרשמיות בישראל עברית ערבית ואנגלית

דוחות אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא

חברת נתיבי ישראל החלה מסורת של דיווחי קיימות החל משנת 2016 עם הקמת תחום האחריות התאגידית ופיתוח בר קיימא, כחברה ממשלתית לאומית אנו הראשונים בישראל אשר מפרסמים את הדוחות שלנו לכלל מחזיקי העניין שלנו בשלוש שפות עברית אנגלית  .וערבית, דוחות אחריות תאגידית אלו סוקרים את פעילותה של חברת 'נתיבי ישראל' בכל שנה בנושאים העוסקים באחריות תאגידית ובפיתוח בר קיימא. הדוחות נכתבים על ידי מנהל אחריות תאגידית בחברה על פי הנחיות הדיווח הבינלאומי     GRI - Global Reporting Initiative  

  

 

דירוג מעלה

"מעלה" הוא ארגון גג של  החברות מהמובילות במשק הישראלי, מטרתו הראשית היא העלאת מודעות הסקטור העסקי לחשיבות האחריות התאגידית, ופועל לקידום נושאים של אחריות תאגידית ולפיתוח הסטנדרטים של ניהול אחראי בישראל. "מעלה"  מפעיל כלי מתודולוגי המדרג ביצועי אחריות תאגידית וקיימות בקרב חברות ציבוריות, ממשלתיות ופרטיות. 

 

בשנת 2016 השתתפה החברה בדירוג צל ודורגה בקטגורה כסף בתחום  התשתיות.

בשנת 2017 השתתפה החברה בדירוג ציבורי, ודורגה בקטגורה זהב בתחום  התשתיות.

בשנת 2018 השתתפה החברה בדירוג ציבורי, ודורגה בקטגורה פלטינה בתחום  התשתיות.

בשנת 2019 השתתפה החברה בדירוג ציבורי, ודורגה בקטגורה פלטינה+ בתחום  התשתיות.

 

 

דירוג 100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן

כחלק מהטמעת התכנית האסטרטגית הרב שנתית בפיתוח בר קיימא, בתחום סביבת העסקה, בשנת 2017 בחרה הנהלת החברה להצטרף לדירוג 100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן. הדירוג מבוסס על תמהיל של עמדות ותפישות של עובדים כלפי החברות שבהן הם מועסקים וכן כלפי חברות אחרות. יש הטוענים כי דירוג 100 החברות שכדאי לעבוד בהן הוא תמונת מראה של שוק העבודה הישראלי. מדירוג זה, ניתן ללמוד כיצד משתנות העדפות העובדים, מהם המגזרים והחברות המבוקשים, ומהי החשיבות שמייחסים עובדים בישראל לפרמטרים שונים של מקום העבודה, דוגמת תחושת הביטחון התעסוקתי. תוצאות הדירוג יחשפו  במהלך שנת 2018.

בשנת 2018 דורגה החברה במקום 74