car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00

שיתופי פעולה בינלאומיים

כחברה הלאומית של מדינת ישראל בתחום תשתיות התחבורה, שיתופי פעולה בינלאומיים עם חברות העוסקות בתחום הנו מתבקש

שיתופי פעולה בינלאומיים

כחברה הלאומית של מדינת ישראל בתחום תשתיות התחבורה, שיתופי פעולה בינלאומיים עם חברות העוסקות בתחום הנו מתבקש, מתוך אחריות לאומית אנו פועלים להיות בחזית הטכנולוגיה שותפים במחקרים פורצי דרך עם החברות המתקדמות בעולם. 

 

בשנת 2017 קידמה חברת 'נתיבי ישראל' יוזמות לשיתופי פעולה חיצוניים ולקשרי חוץ של החברה עם מדינות וארגונים ברחבי העולם ובהם: ארגונים דו לאומיים ורב לאומיים, לרבות נספחים כלכליים, הנהלות מרכזים לפיתוח עסקי של מדינות זרות בישראל, לשכות מסחר וגורמים מקבילים להן בתחום תשתיות תחבורה ותשתיות כבישים.

פעילות זו היא חלק בלתי נפרד ממדיניות החברה להתמקצעות מתמדת ולהטמעת ידע וטכנולוגיות חדישות - אחד העוגנים לפיתוח תשתיות חכמות ויעילות, שתרומתן לחברת 'נתיבי ישראל' ולמחזיקי העניין שלה רבה. הפעילות, המנוהלת בחטיבת משאבים ומִנהל, היא חוצת ארגון ונעשית בשיתוף המדען הראשי בחברה, אגף מחקר ופיתוח, רפרנטים מקצועיים בכל החטיבות ובאה לידי ביטוי במסגרות הבאות:

  INROADS FP7- INtelligent Renewable Optical ADvisory System

פרויקט בינלאומי לפיתוח מערכת ניתוב אופטית חכמה וחסכונית באנרגיה המותקנת בפני המיסעה.

הפרויקט מיועד לפתח מערכת של "עיני חתול חכמות", הכוללת תאורת LED, מערכות סנסורים ותקשורת ושימוש באנרגיה מתחדשת. "עיני החתול" יוכלו לתקשר זו עם זו, להגיב לתנאי תנועה משתנים ולשדר מידע רלוונטי לנהג, ובכך לתרום לשיפור הבטיחות וייעול זרימת התנועה. במסגרת פרויקט זה בוצע בישראל  ניסוי למערכת INROADS.

 

 

Intelligent Transportation SystemsITS

תוכנית אמריקאית המתמקדת בכלי רכב אינטליגנטיים, תשתית חכמה ויצירת מערכת תחבורה באמצעות שילוב שני המרכיבים הללו.

התוכנית תומכת בקידום כולל של ITS באמצעות השקעות ביוזמות מחקר, פעילויות חינוך, ותמיכה בפריסה (כולל העברת טכנולוגיה והדרכה)כדי להקל על האימוץ של המידע וטכנולוגית התקשורת.

 נציגי חברת נתיבי ישראל משתתפים בכנסים ואירועי למידה של האיגוד ונחשפים לטכנולוגיות מתקדמות עם פוטנציאל יישום עתידי.

 

INFRAVATION

קול קורא בשיטת INFRAVATION  אשר הוקם ונוהל במסגרת היוזמה של 11 מדינות בהיקף של כ-9,500,000 יורו, לרבות ארה"ב וישראל. חברת 'נתיבי ישראל' משתתפת בסכום של 250,000 יורו.

ERA-NET Plus FP7 כבר בשנת 2017 מניב תוצרים יוצאי דופן. כל 9 הפרויקטים בתחום מחקר ופיתוח טכנולוגיות, אשר זכו במימון במסגרת INFRAVATION התקדמו בשלבים, הגישו תוצרים ופועלים לחשיפה של תוצריהם לקהילות החוקרים ותעשיינים ולהטמעה בפעילות החברה.

במסגרת שיתוף פעולה בין אגף הדרכה והמדען הראשי בחברה, אורגנה סדנא לשיתוף ידע ותוצרים של SeeBridge - בפרויקט יפותחו תוכנת זיהוי אוטומטי של מרכיבי הגשר (אובייקטים גאומטריים), הליכי השלמת מידע הנדסי ושיקוף נתונים מקודדים אשר תואם לדרישות של מערכת ניהול גשרים.

יש לציין סינרגיה חיובית משיתוף פעולה בין חוקרים בשני פרויקטים שחברת 'נתיבי ישראל' מקדמת - נתונים וחלק מהתוצרים של SeeBridge עזרו לחוקרים AEROBI להתמודד עם אתגרים, עיבוד נתונים ובניית מודלים ממוחשבים של גשרים.

בנוסף לאמור לעיל, שותפים ב-INFRAVATION מקדמים יוזמות המשך לשנת 2018 אשר יכוונו את תחום המחקר והפיתוח בתשתיות תחבורה ובתחבורה לעתיד הקרוב והרחוק.

 

AEROBI – Aerial Robotic System for In-Depth Bridge Inspection by Contact

AEROBI - הוא פרויקט מו"פ בין לאומי שמטרתו לפתח ולנסות בשטח מערכת כטב"מ (כלי טייס בלתי מאויש) עם זרוע המצוידת בחיישנים לסקירת גשרים.

חברת 'נתיבי ישראל' משתתפת בפרויקט זה כחלק מקבוצת משתמשי קצה (user group) שמטרתה לבחון את היתכנות סקירת הגשרים, באמצעות המערכת הרובוטית האווירית, ואת אופן קליטת הנתונים הנאספים במערכת ניהול הגשרים (מנ"ג) של החברה.

לפרויקט, שהחל בשנת 2015 ומתקדם בהתאם ללוחות הזמנים, צוות חוקרים המתמודד בהצלחה עם אתגרים טכנולוגיים בתחומים: זיהוי נזקים אוטומטי, ניווט אוטונומי ואוטומציה של תהליכי עבודה, חישה מרחוק ובדיקות לא הרסניות, אשר ישפרו את יכולות סקרי הגשרים באירופה ובישראל. במסגרת הפרויקט, השתתפו מומחים של חברת 'נתיבי ישראל' בפגישת עבודה בחו"ל. הפרויקט צפוי להסתיים, כמתוכנן, בסוף שנת 2018.

טרם הסתיים הפרויקט, תוצרים וידע שנצבר יוטמעו בפרויקט נוסף בתחום עמידות תשתיות התחבורה למצבי חירום –RESIST שזכה במימון ויתחיל בתחילת שנת 2018.

 

FEHRL- Forum of European Highway Research Laboratories

שיתוף פעולה עם פורום מעבדות מחקר אירופאיות. שיתוף פעולה עם גורמים מקבילים בחו"ל, מביא תועלות רבות בתחום המחקר, הזדמנויות בפרויקטי מחקר ופיתוח בין לאומיים, וכן שיתוף בידע הנצבר אצל ארגונים מובילים בתחום תשתיות הכבישים באירופה ובמדינות אחרות. נציגים של חברת 'נתיבי ישראל' השתתפו במפגשים של רכזי מחקר והנהלה בכירה של הפורום.

בשנת 2017, נציגים של מחלקת ניהול ידע וקשרי חוץ, בשיתוף פעולה הדוק עם יחידות נוספות בחברה,  ארגנו סיורים לקבוצות ונציגים ממדינות זרות. בסיורים אלו הוצגו ההישגים והאתגרים של חברת 'נתיבי ישראל' והיקפי ההשקעה בתשתיות מערכות התחבורה שבאחריות החברה בהביטי פיתוח, תפעול ואחזקה:

Japan  -  בחודש ינואר 2017 התקיים ביקור של שגריר יפן בחברת 'נתיבי ישראל'. במסגרת הביקור הוצגו תחומי אחריות של החברה כחברה המנהלת את רשת הכבישים וכזרוע המבצעת של משרד התחבורה וממשלת ישראל. הסיור אורגן בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה.

 

 

USA  - בחודש מאי 2017 התקיים ביקור של מומחה לניהול ובקרת תנועה מ- CDOT רשות התחבורה קולורדו, ארה"ב. במסגרת הביקור נוהל שיח מקצועי על עתיד מערכות תבוניות לניהול תנועה ועל אתגרים טכנולוגיים ורגולטוריים.

 

Ethiopia  -  בחודשים אוקטובר ונובמבר 2017 נפגשו מומחים של חברת 'נתיבי ישראל' עם שתי  קבוצות משתלמים מענף תשתיות התחבורה של אתיופיה. שתי קבוצות אלה כללו, בין היתר, הנהלה בכירה של משרד התחבורה,  גופים המממנים את פיתוח תשתיות התחבורה ונציגים של רשות הכבישים אתיופית - ERA.

 

Argentina  - בחודש מאי 2017 התקיים סיור של נציג פרלמנט ארגנטינה, האחראי, בין היתר, על הוועדה בתחום פיתוח התחבורה. המפגש אורגן בשיתוף פעולה עם לשכת המסחר ישראל - דרום אמריקה.