car icon

דיווחי תנועה

סגור
  • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
  • camera icon
  • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
  • camera icon

מחויבות למשתמשי הדרך

חברת 'נתיבי ישראל' משקיעה משאבים רבים בטכנולוגיה מתקדמת, בחשיבה חדשנית, וביצירת שיח בכמה ערוצי תקשורת עם משתמשי הדרך.

משתמשי הדרך

משתמשי הדרך הם חלק בלתי נפרד ממחזיקי העניין של החברה. מחויבותה של חברת 'נתיבי ישראל' למשתמשי הדרך מתבטאת במגוון היבטים רחב: אחריות לרשת כבישים יעילה ובטוחה, ניהול עומסים, שיתופי פעולה להגברת הבטיחות בדרכים, טיפול במוקדי סיכון, שיפורים טכנולוגיים, שקיפות ומתן מידע אמין וכל זאת מתוך דיאלוג מכבד. לשם כך, חברת 'נתיבי ישראל' משקיעה משאבים רבים בטכנולוגיה מתקדמת, בחשיבה חדשנית, וביצירת שיח בכמה ערוצי תקשורת.