car icon

דיווחי תנועה

סגור

מגוון ביולוגי

המגוון הביולוגי הינו שפע ועושר המינים והמערכות האקולוגיות בעולמנו ויחסי הגומלין ביניהם, המהווה את "מערכת ההפעלה" של היקום כולו.

מגוון ביולוגי

שיקום נופי ושמירת המגוון ביולוגי

המגוון הביולוגי הינו שפע ועושר המינים והמערכות האקולוגיות בעולמנו ויחסי הגומלין ביניהם, המהווה את "מערכת ההפעלה" של היקום כולו. לבני האדם תלות רבה ביותר במגוון הביולוגי לשם קיומו, ומאחר שהמגוון הביולוגי מידרדר בהתמדה, נתון האדם בסכנה קיומית כתוצאה ממעשיו ובייחוד בשל הפיתוח המואץ, הפוגע בתקינותן של מערכות אקולוגיות שהוא נהנה מהן, בעיקר כמקור למזון ולתרופות.

קיימים מחקרים בעולם הטוענים כי כמעט מחצית מכלל התרופות ששימשו את האדם בעולם המערבי הגיעו, עד לא מכבר, ממקורות טבעיים. כמעט כל מזונותיו של האדם, שמקורם בעולם הצומח והחי, מבוססים על מיני בר שהתקיימו בטבע. עם העלייה החדה באוכלוסיית העולם בעשורים האחרונים, עולה הדרישה למזון. ככל שהמגוון הביולוגי גדול יותר, גדל הפוטנציאל לפיתוח זני מזון חדשים ולהסתייעות בזני הבר כדי להתגבר על מחלות הפוקדות את יבולי החקלאות. תחום זה הולך ותופס מקום מרכזי במאזן הסיכונים וההזדמנויות של חברות עסקיות ומחייב ניהול של הפעילות העסקית, בהקשר של מגוון ביולוגי, כחלק אינטגרלי בניהול הסיכונים של החברה.

הטבע בישראל הוא ייחודי בקנה מידה עולמי, נקודת מפגש של שלושת היבשות, ומכאן המגוון הביולוגי העשיר שלו. המגוון הביולוגי בו מהווה תשתית למורשת הלאומית ומספק שירותים חיוניים לציבור הישראלי - שירותים שאין להם תחליף וקשה להעריך את ערכם הכלכלי העצום.

במסגרת הפרויקטים שבאחריות חברת 'נתיבי ישראל' מתבצעים תסקירים של הערכת נזקים על הסביבה והמגוון הביולוגי. כחלק מהניתוח הנופי מול רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה,  מתקיימת התייעצות עם אקולוגים לגבי הדרך הטובה ביותר לשימור המגוון הביולוגי.

בפרויקטי הפיתוח מתוכננות פעולות נרחבות לשיקום נופי, הכולל גשרים אקולוגיים, במטרה למנוע ולצמצם נזקים נופיים מיותרים. הנושא בא לידי ביטוי בפרשה הטכנית ובתסקיר השפעה על הסביבה.

 

מזעור השפעות צמחים פולשים וטיוב מימשק הצומח בשולי כבישים בתשתיות 'נתיבי ישראל'

במהלך שנת 2016, במסגרת פרויקט עסקים וטבע, זכתה חברת 'נתיבי ישראל' בקול קורא מטעם המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, לביצוע מחקר  בתחום המגוון הביולוגי העוסק ב-"מזעור השפעות צמחים פולשים וטיוב מימשק הצומח בשולי כבישים בתשתיות 'נתיבי ישראל'". במהלך שנת 2017 הסתיים המחקר, אשר ממתין לאישור ההנהלה והדירקטוריון. מיד לאחר אישורו, יחל שלב ההטמעה של התחום בפעילות החברה, אשר כולל הדרכות לעובדי החברה ולגורמים רלוונטיים בשרשרת האספקה שלה.

 

זיהום אור

זיהום אור הוא עודף אור בשמי הלילה. לרוב מתייחס המושג לאור מלאכותי הנוצר בידי בני אדם, שהוא תוצר-לוואי של התרבות התעשייתית.

הוא נובע מתאורה מלאכותית שאינה ממוקדת במטרתה בלבד וגורמת להפצת אור מיותר, זיהום האור בולט ובעייתי במיוחד באזורים העירוניים.

זיהום אור אקולוגי, משפיע על בתי גידול של בעלי חיים, מביא עמו נזק של ממש לחיי הטבע, מאחר שפעילות רבה מאוד של בעלי חיים מתרחשת דווקא בשעות הלילה.

נתיבי ישראל מבינה את חשיבות נושא זיהום אור הנגרם על ידי תאורה מלאכותית בשעות החשכה,  תוך הפרעה לטבע, ולצורך כך, השקיעה החברה , בשיתוף עם רשות הטבע והגנים ,במחקר העוסק בשימוש בטכנולוגית מבוססת LED  להארת הכבישים ותכנון אקולוגי של תאורת דרכים, אשר הסתיים מוטמע בפעילות החברה ומביא עימו חיסכון באנרגיה והגנה על בתי גידול של החי והצומח.

 

ניהול הממשק בין הפעילות העסקית ובין המערכות האקולוגיות נחשב כחלק בלתי נפרד מניהול הקיימות והאחריות התאגידית בארגונים. על רקע זה, בולט הצורך לפתח כלים ייעודיים ומעשיים להטמעת שיקולים אקולוגיים בפעילות חברת 'נתיבי ישראל', כחלק מניהול הקיימוּת. זיהום אור הוא עודף אור בשמי הלילה. לרוב מתייחס המושג לאור מלאכותי הנוצר בידי בני אדם, שהוא תוצר לוואי של התרבות התעשייתית. זיהום  אור נובע מתאורה מלאכותית שאינה ממוקדת במטרתה בלבד וגורמת להפצת אור מיותר, זיהום זה בולט ובעייתי במיוחד באזורים העירוניים.

זיהום אור אקולוגי, משפיע על בתי גידול של בעלי חיים ומביא עמו נזק של ממש לחיי הטבע, מאחר שפעילות רבה מאוד של בעלי חיים מתרחשת דווקא בשעות הלילה.

'נתיבי ישראל' מבינה את חשיבות נושא זיהום האור הנגרם על ידי תאורה מלאכותית בשעות החשכה, תוך הפרעה לטבע. לצורך כך, הגישה החברה בשנת 2017 את מועמדותה וזכתה ב-"קול קורא לחדשנות בהטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בחברות" של המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. במהלך שנת 2018, מתעתדת החברה לקדם מיזם זה, שמטרתו הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בתכנון, בניהול ובביצוע, בפעילות השוטפת בחטיבת הנדסה ופיתוח והן, באופן משמעותי יותר, בחטיבת תפעול ואחזקה .

תוצרי הפרויקטים: דוח בנושא הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בפעילות החברה, שיוכן על ידי ועדת ההיגוי הכוללת את נציגי החברה, בסיוע היועצים המקצועיים שיינתנו במסגרת חבילת הסיוע. הדוח יציג כלים יישומיים ובסיס להטמעת נהלים ליישום של ניהול המגוון הביולוגי בחברה, כדוגמת אחד או יותר מהכלים הבאים:

  • עדכון נהלים להטמעת שיקולים אקולוגיים בתכנון ובביצוע פרויקטים.
  • יצירת מדדים לניהול סטנדרטים אקולוגיים בשרשרת האספקה.
  • הטמעת שיקולי מגוון ביולוגי במערכות הניהול, המדידה, ההכשרה והדיווחים של החברה.
  • תכניות עבודה מפורטות לניהול השפעות שוליים של פרויקטים על המגוון הביולוגי.

 

 

חברת נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה (חברה ממשלתית) מקדמת בימים אלו פרויקט להטמעה של שיקולים אקולוגיים בתאורת כבישים למניעת זיהום תאורה.

זהירות צמחים פולשים | כנס עסקים ומגוון ביולוגי 2017

https://tevabiz.org.il/company/iroads/