car icon

דיווחי תנועה

סגור

תכנון סביבתי

כחברה הלאומית של מדינת ישראל בתחום תשתיות התחבורה, תכנון סביבתי הנו קריטי כדי למזער את השפעותיו השליליות ולהעצים את השפעותיו החיוביות

תכנון סביבתי

כחברה הלאומית של מדינת ישראל בתחום תשתיות התחבורה, תכנון סביבתי הנו קריטי, ראיית הפרויקט דרך עיניהם של העוסקים בתחומי הידרולוגיה, גיאולוגיה, תכנון נוף, השקיה, אקוסטיקה, ביסוס וגיאוטכניקה לעמידה בעומסים, תאורה ותקשורת וכו' על סמך המידע שבתסקיר מעניקה לקבלי ההחלטות בחברה  להעמיד לנגד עיניהם שיקולים סביבתיים נרחבים ולקבל החלטות מושכלות באשר לדרך הקמתו של פרויקט,  ושינויים נדרשים כדי  למזער את השפעותיו השליליות  ולהעצים את השפעותיו החיוביות.

 

תכנון סביבתי

התכנון הסביבתי של מערכות התחבורה בישראל מתנהל בהתאם להנחיות תכנון מחייבות  של החברה  ,של   המשרד להגנת הסביבה ושל מוסדות התכנון כגון ועדת התשתיות הלאומיות.

בנוסף,  קיים שיתוף פעולה הדוק עם רשויות ,ארגונים סביבתיים, משרדי ממשלה נוספים וגורמים רבים אחרים ,ברצון לתכנון יעיל ולמזער את הפגיעה בסביבה בה אנו פועלים.

שיתוף פעולה זה כולל הכנת תסקיר ההשפעה על הסביבה, ככלי מקצועי ואובייקטיבי, אשר נועד להעמיד בידי הרשויות, מוסדות התכנון וחברת נתיבי ישראל את מירב המידע הנדרש על מנת לגבש עמדה מושכלת ומבוססת בנוגע להשפעות הפיתוח ההנדסי  המתוכנן  על  ניצול משאבי הטבע כגון קרקע, אוויר נקי, מים,  עוצמת חשיפת התושבים למפגעים (כגון זיהום אוויר ורעש) והאם הם סבירים ביחס לתרומתו הכלכלית והחברתית של הפרויקט.

ראיית הפרויקט דרך עיניהם של העוסקים בתחומי הידרולוגיה, גיאולוגיה, תכנון נוף, השקיה, אקוסטיקה, ביסוס וגיאוטכניקה לעמידה בעומסים, תאורה ותקשורת וכו' על סמך המידע שבתסקיר מעניקה לקבלי ההחלטות בחברה  להעמיד לנגד עיניהם שיקולים סביבתיים נרחבים ולקבל החלטות מושכלות באשר לדרך הקמתו של פרויקט,  ושינויים נדרשים כדי  למזער את השפעותיו השליליות  ולהעצים את השפעותיו החיוביות.

 

תקן לתשתיות ירוקות

בישראל, קיים תקן לבנייה ירוקה ותעשיית הבנייה, באמצעות המועצה לבנייה ירוקה, נעזרת בו בכדי לבנות בצורה בריאה ונכונה יותר לסביבה ולדיירים. נכון לשנת 2017, לא קיים בארץ תקן כזה בתשתיות . גם ברמה הבין-לאומית, מסיבות שונות, קיימים מעט מאוד תקנים העוסקים בנושא.

בבניית תשתיות ירוקות צריך להתחשב בהרבה אספקטים: שימוש בחומרים ממוחזרים, שיטות סלילה, נגישות לתחבורה ציבורית, שבילי אופניים, בחינת ההשפעה על הישובים באזור, העסקת קבלנים מקומיים, התחשבות באוצרות טבע, העצמת אתרי ארכיאולוגיה ונקודות עניין באמצעות הכוונה והנגשה, שימוש במערכות ניקוז המאפשרות חלחול לאקוויפר, גינון והשקייה במים ממוחזרים ועוד.

במסגרת שינוי תפיסת הניהול בחברה והמעבר לתשתיות ירוקות בפרויקטים, החברה מקדמת בשיתוף עם חברת סולל בונה מקבוצת שיכון ובינוי, תוך מתן דגש גבוה יותר לנושא, מהלך מול ארגון תקינה אמריקאיGREEN ROADS , לצורך קבלת הסמכה של תקן זה לפרויקט כביש 77  אשר באחריותה.

במהלך חודש יוני 2017 הגיעה הגב' ג'רלי אנדרסון מנכ"לית GREEN ROADS, לסיור לימודי והטמעה של דרישות התקן של הארגון. במסגרת ביקור זה, בוצעו סיורים בכבישים 77, 65-85והתקיימו מפגשים עם צוות המתכננים של הפרויקט.

בכדי לפעול להטמעת התקן בארץ, הוקם פורום הכולל את מנהל האחריות התאגידית ונציגים מחטיבת הנדסה ופיתוח ב'נתיבי ישראל', מנהל הפרויקט וצוות מלווה מחברת סולל בונה מקבוצת שיכון ובינוי. פורום זה מלווה את הפרויקט בכביש 77. ומטרתו הסופית ליזום שינוי מהותי באופן בו מנוהלים פרויקטים לתשתיות תחבורה בארץ, להעלות את הנושא לסדר היום הציבורי, לעורר דיון ולספק אמצעים להערכת פיתוח תשתיות בנות קיימא.

 

 

צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים

זיהום קרקעות יכול להיווצר הן במהלך הביצוע והן בשלבי תפעול הכביש ע"י דלקים ושמנים שמקורם בכלי רכב וציוד עבודה, מבלאי צמיגים ומתשטיפי כביש המכילים חומרים מסוכנים העלולים, במקרים מסוימים, לזהם קרקעות או גופי מים עיליים ותת קרקעיים. לעתים עבודות פיתוח מבוצעות בשטחים שזוהמו בעבר על ידי  גורמים שונים (כגון מתקני צבא , מזבלות  לא מוסדרות , מפעלי תעשייה).במסגרת תסקירי השפעה על הסביבה נערכים סקרים הידרו גיאולוגיים על מנת לאבחן ולאפיין את רגישות השטח לזיהום קרקע ומי תהום ואת ההשפעה הצפויה של הכביש השטח.

למניעה והפחתה של זיהום הסביבה ממקורות אלו, נוקטת החברה מספר אמצעים:

  • שטיפת הכביש בלחץ ושאיבה בו זמנית של הבוצה הרעילה- פעולה המבוצעת בקטעי כביש מסויימים באמצעות מכונות ניקוי ייעודיות  לפני הגשם הראשון.(כדאי לפרט היכן מבוצע  בתיאום עם אחזקה
  • ציפוי תעלות ניקוז בבטון - למניעת חלחול של תשטיפי הכביש לקרקע ולהרחקת מי נגר מזוהמים משטחים רגישים. מקידוחי מים (כביש 77, כביש 2, כביש  40  וכדומה)
  • שימוש בצמחי כיסוי עשבוניים ומרבדי עשב במדרונות ותעלות ניקוז –כמסנן טבעי למזהמים (כביש ' 77, מחלף רעננה דרום , כביש  431, כביש  9).
  • יצירת אגני השהיה ושיקוע (כביש 562, כביש 38 ..)
  • איתור ופינוי קרקעות שזוהמו בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ( כביש  22 עוקף קריות, כביש  562 , כביש  38 )
  • טיפול במפגעי זיהום אויר – מניעה וצמצום של מפגעי אבק נעשית באופן קבוע בפרויקטי הפיתוח על ידי הרטבת דרכים , אכיפת נסיעה של משאיות עם כיסוי
  • בשנת 2011 נכנס לתוקפו חוק אוויר נקי ונקבעו תקנים חדשים ומחמירים למזהמי אוויר.

    כחלק מפיתוח המתודולוגיה לתסקירי השפעה ותקינה לזיהום אוויר מכלי רכב ערכה החברה מחקר לעדכון מקדמי הפליטה מכלי הרכב השונים. המחקר הושלם ומקדמי הפליטה החדשים פורסמו על ידי המשרד להגנת הסביבה והוטמעו בכל תסקירי ההשפעה על הסביבה. במסגרת זו הקימה החברה רשת של תחנות ניטור אויר לאפיון איכות האויר בפרויקטים מתוכננים /בביצוע (כביש 1, כביש 531, וכביש 4). החברה מפעילה בו זמנית –יותר מכל  גורם סלילה  בארץ קרוב ל 20 תחנות ניטור!

 

זכות קדימה לבעלי חיים

מסלולי הדרך ומעקות הבטיחות מהווים חיץ אקולוגי למעבר בעלי חיים ומונעים יחסי גומלין בין אוכלוסיות בעלי חיים משני צדי הדרך. לכך עלולות להיות השלכות על המערכת האקולוגית הכוללת. בעלי חיים שמנסים לחצות את הדרך הסואנת נפגעים ונדרסים ע"י המכוניות החולפות ולעיתים מהווים גורמי תאונות. נתיבי ישראל פועלת, בשיתוף עם רשות הטבע והגנים, להבטחת מעבר בטוח של בעלי חיים בין שני צדי הדרך.

תכנון הדרך כולל בניית מעברים ייעודיים או משולבים על בסיס תכנון וסקרים אקולוגיים. במסגרת זו  בוצעו במהלך 2015-2016 גשרים אקולוגיים גדולים בכביש 1, כביש 85 ובביצוע- כביש  38.

 

 

הגנת הצומח ושימור ערכי טבע מוגנים

נתיבי ישראל, בשיתוף עם רשות הטבע והגנים ועם קק"ל, עושה רבות לשימור ולשמירה על ערכי טבע מוגנים לרבות בתי גידול ייחודיים, תצורות גיאולוגיות מיוחדות.

פעולות להצלה ולשימור עצים בעלי מופע מרשים, עצים נדירים או "היסטוריים"(מסילת העמק, כביש  77 ועוד)" מבוצעות באמצעים שונים כגון: פיצול נתיבי הדרך או העתקת עצים ממקום למקום. במקרים מסוימים נבחנות חלופות לשינויים בהתוויית הדרך, כדי להימנע מפגיעה בערכי טבע מוגנים. טרם התחלת ביצוע עבודות העפר, נערכים סקרים ומבוצעות פעולות לאיסוף ושמירת גיאופיטים.

במקביל פועלת החברה לסילוק וביעור צמחיה פולשנית המאיימת על בתי גידול טבעיים מצדי הדרך.

 

 

נטיעה והעתקת עצים

במרבית הפרויקטים, נוטעת נתיבי ישראל עצים, ובכך תורמת תרומה משמעותית להעשרת הנוף ולהפרחת הארץ. עשרות קילומטרים ומאות דונמים מגננת החברה מדי שנה בצדי דרכים. החברה מטביעה את חותמה הנופי במגזר הכפרי – בצמתים ובכניסות לישובים. חלק ניכר משטחי הגינון בצמתים המובילים לישובים תוכננו ונטעו ע"י נתיבי ישראל  ונמסרו לאחר מכן לאחזקת הרשות המקומית.

 

 

הגנה מפני רעש תחבורה ומניעתו

רעש תחבורה הנו אחד המפגעים הסביבתיים הקשים והבעייתיים ביותר בכל העולם. בישראל, כמעט כל דרך המתוכננת להרחבה צפויה להגדיל את מפלסי הרעש ליד בתי מגורים ומבנים רגישים אחרים הנמצאים בסמיכות אליה. לכן, כמדיניות של קבע, נבחנות השפעות אלה באמצעות מומחים לאקוסטיקה מהשורה הראשונה.

עשרות אלפי מ"ר של מיגונים אקוסטיים  בוצעו ומתוכננים לביצוע בעשרות פרויקטים תחבורתיים המתוכננים היום  על ידי החברה  ואשר במקרים רבים מביאים לשיפור האקלים האקוסטי יחסית למצב טרם הסלילה החדשה.(כביש  16, כביש 2, כביש 4, כביש 40,כביש 461,כביש 57,כביש 79,כביש 423,כביש  531...)

נתיבי ישראל משקיעה כסף רב בביצוע ותחזוקה שוטפת של מיגונים אקוסטיים מסוגים שונים כגון: קירות מחזירי רעש, קירות בולעי רעש, סוללות עפר מגוננות, אספלט שקט וכו'

 

 

ניקוז

במהלך 100 השנים מאז תחילת ההתיישבות היהודית החדשה היה נושא הניקוז קשור לייבוש ביצות והכשרת שטחים חקלאיים.כאשר הוקמו רשויות החוק, החלו רשויות הניקוז את פעולתן באותה המתכונת, רשות הניקוז היא גוף סטטוטורי עצמאי וחברים בה נציגי הרשויות המקומיות הנכללות בתחומה ונציגי ממשלה.

פעילות חברת נתיבי ישראל מבוצעת תוך שיתוף פעולה עם רשויות הניקוז,  והמתכננים של החברה פועלים לפי הנחיות החברה, המפרטים וההתייחסות.

נציג אגף התכנון בחטיבת הפיתוח בודק כל תוכנית לפני שהיא מאושרת לביצוע , החל מהסדרת הנחלים הצמודים לדרך, ניקוז מיסעת הכביש וייצוב המדרונות, תוך התייחסות לסקרים הידרולוגיים בקביעת ספיקת התכן. כל זאת לצורך ביצוע חישובים ותכנון איכותי.

 

 

מאזן עבודות עפר, פינוי עודפי עפר ופסולת בניין

כבר בשלבי התכנון המוקדמים, ובהתאם להנחיות התכנון, נדרש לערוך מאזן של עבודות עפר ולתת פתרונות לפינוי חומרי מילוי וחפירה ופסולת בניין שלא ניתן לנצלם במסגרת הפרויקט.

הדרישה הבסיסית  של חברת נתיבי ישראל הינה לנצל באופן מכסימלי את החומרים בתחום הפרויקט בין אם לצורכי מילוי , יצירת סוללות אקוסטיות, חיפוי מדרונות  או שיקום נופי, ובין אם זה לאחר עיבודם (ניפוי ,גריסה וכיו"ב), כחומרים לשימוש חוזר במבנה הכביש-(מצעים ואספלט) או בציפוי דרכים חקלאיות ושבילים.

דרישה זו נובעת הן מסיבות של שמירת איכות הסביבה והן על מנת להוזיל את עלויות הביצוע.

הפתרונות התכנוניים באים לידי ביטוי בתוכניות הפיתוח ועבודות העפר ובמפרטי העבודה. למעשה, ההתייחסות המפורטת לנושאים אלה נדרשת כיום על ידי כל מוסדות התכנון כעניין שבשגרה וכתנאי לאישור סטטוטורי.

במסגרת הליכי הבקרה והשיפוט של התוכניות דורש אגף הנדסה וסביבה ממנהלי הפרויקטים להצביע  על הפתרונות והתיאומים שנערכו  לפי הצורך לפתרון עודפי עפר.

 

 

שימוש בחומרים ממוחזרים מחומרי בנייה

כחלק מפתרונות של חומרי מילוי וחפירה בפרויקטים, ובכפוף לעמידת חומרים בסטנדרטים הנדרשים ובכלל זה סטנדרטים המפורטים במפרטים של החברה על הקבלן להשתמש בפסולת בניין ממוחזרת אשר טופלה על ידי אחד מן המפעלים המאושרים למחזור פסולת בניין על ידי המשרד להגנת הסביבה .