logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

מדיניות העסקה

נתיבי ישראל רואה בעובדיה את הנכס העיקרי והמרכזי שלה ומחויבת להשקיע רבות ביצירת סביבת עבודה איכותית ותומכת לעובדיה

העסקה הוגנת

חברת נתיבי ישראל מקפידה על שמירת זכויות האדם וצנעת הפרט בקרב כלל עובדיה, תוך שמירה על צנעת הפרט כבוד והוגנות כלפי כל עובד באשר הוא. החברה תפעל ותעודד את העובדים להשגת איזון בין חיי עבודה ומשפחה. אנו מקפידים על העסקה הוגנת, שומרים על זכויות העובדים כנדרש עפ"י חוק והסכמים. אנו מעודדים את עובדינו ליוזמות חדשות, מקוריות ויצירתיות לטובת החברה ולצורך השגת מטרותיה ויעדיה. כמוכן, מתחייבת הנהלת החברה לבצע פעילותה, מתוך הבנת הצרכים של העובדים ותקיים עימם תקשורת שוטפת, לצורך תיאום ציפיות ובניית ערוצי תקשורת אפקטיביים. נכון לשנת 2017 בחברת נתיבי ישראל תשלום השכר הנמוך ביותר הנו בכ 30% גבוה משכר המינימום בישראל.

 

סביבת עבודה נקייה מהטרדות ואלימות

מדיניות חברת נתיבי ישראל היא לספק לעובדים משני המינים סביבת עבודה מגוננת ונעימה החופשית מאלימות, איומים, מהטרדה, מינית או אחרת, כדי למנוע ניצול מזיק של סמכות, ולקדם שוויון בין המינים בעבודה. הטרדה מינית פוגעת בכבודו של האדם, בפרטיותו, בשוויון בין המינים, ביחסי העבודה ובסביבת העבודה וסותרת את מדיניות החברה. בנוסף לנזק הנגרם לסביבת העבודה, הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית. עובדים נדרשים לדבוק במדיניות חברתנו בעניין זה, כפי שמורים החוקים והתקנות הקיימים.

 

הזדמנויות תעסוקה שוות

נתיבי ישראל כחברה הטרוגנית המעסיקה עובדים מכל המגזרים רואה חשיבות רבה ביצירת חברה שוויונית והוגנת ובקידום נושא שוויון ההזדמנויות בעבודה. מדיניות החברה קובעת מתן הזדמנות שווה לכל העובדים החל מגיוס אשר כולל עובדים עם מוגבלויות ואוכלוסיות ייחודיות. ועד לתנאי העסקה כגון דרגות שכר, הכשרה ופיתוח, קידום ותנאי העסקה אחרים. אנו מתנגדים ושוללים בכל תוקף כל גילוי אפליה בכל הקשור להעסקת עובדים, על בסיס דת, גזע, מין, רקע לאומי, מוצא, גיל, נכות, סטאטוס שירות צבאי, זהות מגדרית, נטייה מינית וכד' ופועלים כל העת למתן הזדמנויות תעסוקה שוות.

 

דוגמא אישית

חברת נתיבי ישראל רואה ביכולת של מנהליה ועובדיה לבטא במעשים ובהתנהגויות את ערכי החברה . אחד ממרכיבי קוד ההתנהגות האישית הוא מרכיב הלבוש. אנו מאמינים כי לבוש הולם משדר מקצועיות, תפיסה רצינית של מקום העבודה, אך מעל לכל הוא משרת את ערך הכבוד לזולת ותורם לסביבת עבודה נעימה. כמוכן, החברה מקדמת בדרכים שונות ומוקירה התנהגות חברית, קולגיאלית ואחראית בין עמיתים לעבודה.

 

מקצועיות

חברת נתיבי ישראל משקיעה משאבים רבים לפיתוחם המקצועי והאישי של עובדיה ומנהליה, הכשרת עובדים ומנהלים במקצועות הליבה ובמיומנויות ניהול. העצמת עובדים ומנהלים הינה אחת מאבני היסוד לפיתוח החברה ולהיותה חברה מובילה בכל תחומי הידע והעשייה. חברת נתיבי ישראל מקדמת פיתוח ערוצי תקשורת, המאפשרים לעובדים נגישות למידע הנוגע לפעילותה, בכל בתחומי העשייה, תוך שקיפות מרבית.

 

מצוינות

אנו בחברת נתיבי ישראל שואפים למצוינות כאורח חיים, הן בדרך והן בתוצאה. נפעל למיצוי הפוטנציאל ולהשגת הישגים, תוך למידה וחתירה מתמדת לשיפור.

 

הקוד האתי

אנו בנתיבי ישראל מחויבים לנהל את עסקינו ביושר ובהגינות תוך הקפדה על רמות גבוהות של התנהגות אתית וחוקית. אנו מאמינים כי התנהגות אתית עקבית ובלתי מתפשרת תוביל ליחסי אמון ארוכי טווח בין החברה לבין העובדים, הלקוחות, משתמשי הדרך, משרדי הממשלה השונים, הספקים והשותפים העסקיים שלנו. מטרתו של קוד ההתנהגות הוא לקדם תרבות של הגינות, יושרה וכבוד לחוק ולאנשים איתם אנו באים במגע במסגרת עבודתנו. הקוד האתי הוא המצפן והמצפון שלנו, הוא מיועד לעזור לנו לבחור את הדרך הנכונה לפעולה. הוא מחדד ומדגיש לנו כיצד עלינו לפעול כאשר אנו נתקלים בדילמה במהלך עבודתנו.

מעורבות בקהילה

חברת נתיבי ישראל מקדמת יוזמות ופעילויות שיש בהן סיוע של הקהילה לעובד ושל העובד לטובת הקהילה. הנהלת החברה מעודדת את עובדיה להתנדב ואף מקפידה לסייע בידם לצאת להתנדבות. במסגרת הקשר עם הקהילה על הארגון להיות שותף במיזמים חברתיים וקהילתיים ולפתח דיאלוג עם גורמים שונים המקדמים את טובת הקהילה.