car icon

דיווחי תנועה

סגור

מחויבות לסביבת העסקה

החברה דואגת לטפח את המשאב האנושי שלה ולהקדיש תשומת לב להיבט האישי ולתחומים המקצועיים

מחוייבות לסביבת העסקה

החברה דואגת לטפח את המשאב האנושי שלה ולהקדיש תשומת לב להיבט האישי ולתחומים המקצועיים, כדי שאנשיה ימלאו את משימותיהם באופן מיטבי. בתהליך גיוס העובדים עלידי אגף משאבי אנוש, נעשה מיון קפדני, המבטיח קליטתם של עובדים מקצועיים ואיכותיים והתאמה מרבית לתפקידיהם.

החברה מאמינה כי העובדים הם המשאב המרכזי שלה ולכן מייחסת חשיבות רבה להתפתחותם ולשימורם. 'נתיבי ישראל' פועלת לטיפוחן של סביבת עבודה תומכת ושל תרבות ארגונית צוותית, מתוך מחויבות לשמירה על כבוד האדם ועל שוויון הזדמנויות בכל זמן ובכל מקום, ולגרום שינוי לטובה בחיי העובדים, אשר יעצים אותם ואת תרומתם להצלחה.

באמצעות יצירת מקום עבודה מכיל, השקעה בפיתוח אישי ומקצועי, בבריאות ובאיכות חיים ובהבטחת קיומו של דיאלוג ערני, פתוח ואכפתי, החברה שואפת ליישם תרבות ארגונית היוצרת הזדהות של העובדים עם הערכים הארגוניים ובהם כבוד והוגנות, ניהול עסקים אחראיים ומקיימים, ועשייה שהיא מעל לרף הציפיות כדי להביא לתוצאות הטובות ביותר לכלל מחזיקי העניין. 

'נתיבי ישראל' מחויבת לציית לכל הוראות דיני העבודה בכל מקום שבו היא פועלת.

 

העסקה הוגנת ותרבות ארגונית שוויונית מצמיחה

הסטטיסטיקה מראה שרוב האנשים מפרשים את הביטוי 'אחריות של עסק' כאחריותן של חברות לקיום מקום עבודה יציב המעניק תנאים הוגנים וראויים לעובדים, כמו גם הזדמנויות להתפתח ולגדול. חברת 'נתיבי ישראל' מבצעת בקרה שוטפת, על מנת להבטיח שהיחידות העסקיות בארגון מעסיקות את עובדיהן בהתאם לדרישות החוק. 

החברה מחויבת לאחריות, בהיבט של סביבת העבודה, הכוונה היא לעשות מעבר לדברים הבסיסיים ולשאוף לערב את העובדים בחזון החברה, דרך הערכים של החברה ודרך תקשורת פתוחה בין העובדים, על מנת שנהיה חברה טובה יותר.

לתפיסתנו, כל אינטראקציה עם העובדים היא הזדמנות מצוינת לשתף אותם בנעשה בחברה. פירוש הדבר, להקשיב, לתת משוב ולגלות פתיחות לקבלת משוב וכמובן, להתייחס לכל עובד בכבוד.

חברת 'נתיבי ישראל' מעניקה הזדמנות שווה לכל עובדיה. לפי אסטרטגיית ההעסקה בחברה, תעדיף החברה לקדם מועמדים מבין עובדי החברה לתפקידי ניהול, מתוך דאגה לאופק תעסוקתי לעובדים. הקידום מתבצע במכרזים פנימיים המפורסמים בפורטל הארגוני ובדואר האלקטרוני לכלל העובדים. אם לא נמצא מועמד מתאים בקרב העובדים, החברה מפרסמת במדיה הודעה לציבור הרחב, בדבר קיומה של משרה פנויה. 

בשנת 2018 תבחן 'נתיבי ישראל', בסיוע של 'ציונות 2000', מהלך לקידום גיוון בתעסוקה. בין היתר, יכלול התהליך הגדרת יעדים לתעסוקה של אוכלוסיות מגוונות בחברה, בניית תשתיות לניהול התחום, בחינת תהליכי המיון, הגיוס, הקליטה והשילוב של אוכלוסיות היעד לגיוון בחברה. כל זאת, במטרה לזהות חסמים לשילובם המיטבי של אוכלוסיות היעד ולהציע וליישם פתרונות לחסמים שזוהו, על מנת לעמוד ביעדי התעסוקה שהוגדרו על ידי הנהלת ודירקטוריון החברה.

 

סביבת עבודה

האחריות של חברת 'נתיבי ישראל' כוללת גם את הנושאים העוסקים בהבטחת סביבת עבודה נאותה לעובדים, הן בהיבט הפיסי והן ביצירת אווירה נאותה ומכבדת - כבוד הדדי ויחסי עבודה נאותים וכן, הקפדה על זמני עבודה ומנוחה, על חופשה שנתית, על פעילויות רווחה,  על פיתוח כישורי חיים, על העצמה אישית ועל עידוד פעילות ספורטיבית לבריאות הגוף.

החברה מדגישה הדגשה יתרה יצירת סביבת העסקה בטוחה לעובדים והגנה עליהם במהלך עבודתם מפני מפגעים, תקלות ותאונות עבודה, מחלות מקצוע, אספקת אמצעי עבודה סבירים לביצוע המטלות, עמידה בחוקי ובתקנות הבטיחות ובכללם תנאים ארגונומיים, המאפשרים לעובדים לפעול בתנאים אופטימליים.

 

קידום סביבת עבודה בריאה ובטוחה

סביבת עבודה בריאה, בטוחה ונקייה ממפגעים ומסיכונים בטיחותיים היא חלק ממדיניותה של 'נתיבי ישראל'. על כן, הוגדרה מראש מסגרת הפעילויות של מערך הבטיחות ובעלי התפקידים בו, במבני המשרדים של החברה.

במסגרת ניהול הבטיחות המפעלית, הוקמה ועדת הבטיחות. הוועדה נפגשת בשמונה מועדים בכל שנה ויושבים בה שישה נציגי עובדים אשר מונו עלידי ועד העובדים וכן שישה נציגים מהנהלת החברה. אשר מונו עלידי מנכ"ל החברה. הממונה על הבטיחות משתתף בישיבות הוועדה ומשמש לה כיועץ. הוועדה התכנסה בשנת 2016 שמונה פעמים. מבנה הוועדה, מינוי חבריה, מועדי כינוסה ועקרונות עבודתה הם בהתאם לתקנות חוק ארגון הפיקוח (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות). תדירות ההדרכות לעובדים משתנה בין בעל תפקיד אחד למשנהו, לפי הצורך, ואילו הדרכת הבטיחות לכלל העובדים נערכת פעם בשנה. כמו כן, החברה הוסמכה לתקן ת"י 9301 - בטיחות בתעבורה. בראש ובראשונה, מדובר בחיי אדם ובדאגה לבטיחותם של העובדים של החברה הנוהגים ברכב. נוסף על כך, יישום דרישות התקן, מפחית תקלות ותאונות הכרוכות בהתעסקות בנזקי רכב ואף תורם לחיסכון כספי ניכר ולייעול התפעול השוטף של מערך הרכבים ושל איכות התנהלות הארגון.