car icon

דיווחי תנועה

סגור

מידע כמותי

נתיבי ישראל רואה בעובדיה את הנכס העיקרי והמרכזי שלה ומחויבת להשקיע רבות ביצירת סביבת עבודה איכותית ותומכת לעובדיה

מידע כמותי

נתיבי ישראל רואה בעובדיה את הנכס העיקרי והמרכזי שלה ומחויבת להשקיע רבות ביצירת סביבת עבודה איכותית ותומכת לעובדיה, הדואגת לבריאות ולרווחת העובדים ובני משפחותיהם. במהלך שנת 2017 השלימה חברת 'נתיבי ישראל' את מדיניות העסקה שלה, אשר אושרה על ידי הנהלת החברה. מדיניות זו מפורסמת באתר האינטרנט של החברה, כחלק מהשקיפות אותה היא מקדמת.