car icon

דיווחי תנועה

סגור

ערוצים ליצירת קשר

התיבה לפניות הציבור

תלונות, פניות, שאלות, הבהרות, הצעות, תודות ובקשות לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע יצירת קשר

מרכז שירות לניהול התנועה

פניות הקשורות לעמוסי תנועה, מפגעים, תאונות ומידע על אתרי עבודה *2120

אמצעי התקשרות נוספים

פקס
03-7355987
דואר לכתובת
רח' אריאל שרון 3, ת.ד. 1021 אור יהודה 6050001

שירות לקוחות

לשרותכם, ניתן לדווח ולפנות אלינו במגוון תחומים ונושאים

שלב 1: בחירת נושא