logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

ערוצים ליצירת קשר

התיבה לפניות הציבור

תלונות, פניות, שאלות, הבהרות, הצעות, תודות ובקשות לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע יצירת קשר

אמצעי התקשרות נוספים

פקס
03-7355987
דואר לכתובת
רח' אריאל שרון 3, ת.ד. 1021 אור יהודה 6050001

שירות לקוחות

לשרותכם, ניתן לדווח ולפנות אלינו במגוון תחומים ונושאים

שלב 1: בחירת נושא