car icon

דיווחי תנועה

סגור
  • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
  • camera icon
  • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
  • camera icon

ערוצים ליצירת קשר

התיבה לפניות הציבור

תלונות, פניות, שאלות, הבהרות, הצעות, תודות ובקשות לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע יצירת קשר

מרכז שירות לניהול התנועה

פניות הקשורות לעמוסי תנועה, מפגעים, תאונות ומידע על אתרי עבודה *2120

אמצעי התקשרות נוספים

פקס
03-7355987
דואר לכתובת
רח' אריאל שרון 3, ת.ד. 1021 אור יהודה 6050001

שירות לקוחות

לשרותכם, ניתן לדווח ולפנות אלינו במגוון תחומים ונושאים

שלב 1: בחירת נושא