נתיבי ישראל עמוד הבית
car icon

דיווחי תנועה

סגור

המפרט הכללי

מידע לקבלנים ולספקים לצורך ביצוע עבודות ו/או מתן שירותים לנתיבי ישראל

מוקדמות/בקרת איכות בביצוע הקבלן

פרק 00.02

מוקדמות/בדק לתקופה של 5 שנים

פרק 00.03

עבודות בטון באתר/עבודות בטון יצוק באתר

פרק 02.01

עבודות בטון באתר/תיקון נזקים ברכיבי בטון

פרק 02.02

מערכות ומתקני חשמל ובקרה/מערכות ומתקני תאורה

פרק 08.02

עבודות בטון דרוך בגשרים

פרק 13

מבני פלדה/גשרי שילוט מבנה

פרק 19.02

מבנים תת-קרקעיים

פרק 21

ביסוס עמוק-כלונסאות קידוחים וקירות -ביסוס חפורים יצוקים באתר

פרק 23

עבודות פיתוח ושיקום נופי

פרק 40

עבודות גינון והשקיה

פרק 41

קירות תמך מקרקע משוריינת

פרק 43

עבודות סלילה/עבודות הכנה

פרק 51.01

עבודות סלילה/עבודות עפר

פרק 51.02

עבודות סלילה/שכבות מצע ותשתית אגו"מ

פרק 51.03

עבודות סלילה/שכבות אספלטיות במיסעות

פרק 51.04

עבודות סלילה/עבודות ניקוז ומניעת סחף

פרק 51.05

עבודות סלילה/עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות

פרק 51.06

עבודות סלילה/ מוצרים גיאוסינתטיים

פרק 51.07

עבודות סלילה/בדיקות גליות במיסעות

פרק 51.11

עבודות סלילה/בקרת איכות באמצעות מדידת אגני שקיעות

פרק 51.12

  • פרק

    תאריך פרסום 30.09.2009

עבודות סלילה/תחזוקת מיסעות אספלטיות

פרק 51.21

עבודות סלילה/יחידות סיוע מרחביות לתחזוקת דרכים

פרק 51.22

עבודות סלילה/עבודות ניקיון בדרכים וצמתים

פרק 51.23

עבודות סלילה/עבודות שילוט ותמרור

פרק 51.31

עבודות סלילה/עבודות סימון כבישים

פרק 51.32

עבודות סלילה/ מעקות וגדרות בטיחות מפלדה

פרק 51.33

עבודות סלילה/אביזרי בטיחות להתקנה קבועה

פרק 51.34

עבודות סלילה/הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי העבודה

פרק 51.35

עבודות סלילה/מעקי בטיחות מבטון

פרק 51.36

עבודות מנהור

פרק 54

מערכות ביוב והספקת מים

פרק 57

עבודות משלימות בגשרים/תפרי התפשתות

פרק 69.02

מתרסים להנחתת רעש -אקוסטיקה וקירות אקוסטיים

פרק 71