car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • כביש 60 סמוך לדניאל חסימות לסירוגין עד השעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 60 סמוך לדניאל חסימות לסירוגין עד השעה 5:00
 • חסימות לסירוגין

הסמכות

מאגר ספקים מוסמכים

  הסמכת יצרני ומתקיני שלטים ותמרורים

  הסמכת ספקי גופי תאורה

  הסמכת קבלני סימון כבישים

  הסמכת מפעלי אספלט

  הסמכת ספקי מדידת גליות באמצעות מד פרופיל אינרציאלי

  מעקות בטיחות

  • מאגר קבלני מעקות

   מאגר קבלני מעקות

  • רשימת מעקות בטיחות מאושרים

   רשימת מעקות בטיחות מאושרים

  • עדכון החברה בנושא אישור מעקות בטיחות

   עדכון החברה בנושא אישור מעקות בטיחות

  • רשימת התקני קצה וסופגי אנרגיה מאושרים

   רשימת התקני קצה וסופגי אנרגיה מאושרים

  יועצי תקשורת וקשרי קהילה