logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ;
;

הסמכות

מאגר ספקים מוסמכים

  הסמכת יצרני ומתקיני שלטים ותמרורים

  הסמכת ספקי גופי תאורה

  • מאגר ספקים מוסמכים לגופי תאורה נל"ג

   מאגר ספקים מוסמכים לגופי תאורה נל"ג

  • מאגר ספקים מוסמכים לגופי תאורה LED

   מאגר ספקים מוסמכים לגופי תאורה LED

  • נוהל הסמכה לגופי תאורה נל"ג

   נוהל הסמכה לגופי תאורה נל"ג

  • LED להגשת תיקי הבקשה לגופי תאורה ZIP תבנית בקובץ

   LED להגשת תיקי הבקשה לגופי תאורה ZIP תבנית בקובץ

  • קבצים פוטומטריים למכרז אחזקה

   קבצים פוטומטריים למכרז אחזקה

  • נוהל הסמכה לספקים ולגופי תאורה מבוססי טכנולוגיית LED - מעודכן ליום 10.10.2021

   2021.10.10 נוהל הסמכה תאורת לד נתיבי ישראל

  • קבצים לחישוב תאורה בתכנה AGI32

   קבצים לחישוב תאורה בתכנה AGI32

  • רשימת תיוג להגשת תיק מוצר נת"י בטכנולוגיית לד

   רשימת תיוג להגשת תיק מוצר נת"י בטכנולוגיית לד

  • טופס הרשמה להסמכת ספקי גופי תאורה LED

   טופס הרשמה להסמכת ספקי גופי תאורה LED

  • קבצים פוטומטרים לגופי תאורה LED

   קבצים פוטומטרים לגופי תאורה LED

  • תעודות הסמכה בתחום ספקי תאורה וגופי LED

  הסמכת קבלני סימון כבישים

  הסמכת מפעלי אספלט

  הסמכת ספקי מדידת גליות באמצעות מד פרופיל אינרציאלי

  מעקות בטיחות

  • רשימת מעקות בטיחות מאושרים

   רשימת מעקות בטיחות מאושרים

  • עדכון החברה בנושא אישור מעקות בטיחות

   עדכון החברה בנושא אישור מעקות בטיחות

  יועצי תקשורת וקשרי קהילה