car icon

דיווחי תנועה

סגור
  • חסימות שני נתיבים
  • חסימת נתבי לסירוגין
  • חסימת נתיב לסירוגין
  • חסימות שני נתיבים
  • חסימת נתבי לסירוגין
  • חסימת נתיב לסירוגין

רישום למערכות נתיבי ישראל

רישום ספקים למערכות המידע של החברה

רישום ספק למערכות נתיבי ישראל

ספק יקר, 

 

עבור הגשת בקשה להקמת יוזר חדש במערכות נתיבי ישראל לחץ כאן

 

במידה ואינך זוכר/ת את מספר הספק שלך אשר משמש להזדהות וכניסה למערכת הבקשות,

אנא פנה למחלקת מאגר ספקים במספרי הטלפון הבאים: 03-7355837, 03-7355767.

 

עבור הורדת כתב הסמכה לשימוש במערכת 'נתיב' - לחץ כאן

 

לשאלה/סיוע נא פנה לנציג חטיבת התקשרויות בחברת נתיבי ישראל בכתובת הדוא"ל: sapakim@iroads.co.il