נתיבי ישראל עמוד הבית
car icon

דיווחי תנועה

סגור

נהלים

נהלי החברה

תפעול ואחזקה

בטיחות

התקשרויות

חטיבת הנדסה ופיתוח

כספים

מערכת ניהול אחזקה

 • הנחיות לביצוע סקירת גשרים ומבני דרך

  הנחיות לביצוע סקירת גשרים ומבני דרך

 • הנחיות להערכת המצב המבני של גשרים ומבני דרך

  הנחיות להערכת המצב המבני של גשרים ומבני דרך

 • טבלאות פגמים לסקירת גשרים ומבני דרך

  טבלאות פגמים לסקירת גשרים ומבני דרך

 • מדריך לתיעוד גשרים ומבני דרך

  מדריך לתיעוד גשרים ומבני דרך

 • נוהל זיהוי מספור וסימון גשרים ומבני דרך

  נוהל זיהוי מספור וסימון גשרים ומבני דרך

סטטוטוריקה

הבטחת איכות

 • הפעלת מנהלי הא בפיתוח ואחזקה

  הפעלת מנהלי הא בפיתוח ואחזקה

 • הפעלת שירותי מעבדה ומודדים

  הפעלת שירותי מעבדה ומודדים