נתיבי ישראל
car icon

דיווחי תנועה

סגור
  • חסימות שני נתיבים
  • חסימת נתבי לסירוגין
  • חסימת נתיב לסירוגין
  • חסימות לסירוגין עד העשה 5:00
  • חסימות שני נתיבים
  • חסימת נתבי לסירוגין
  • חסימת נתיב לסירוגין
  • חסימות לסירוגין עד העשה 5:00

סגל המכללה

סגל אקדמי

סגל ניהולי