נתיבי ישראל

הקשר בין דבורים לכבישים

בתקופה זו, בה הלמידה משנה פניה, פיתחנו עבורכם במכללת נתיבים סידרה של "קפסולות ידע", בנושאים שהינם בליבת העשייה של נתיבי ישראל. קפסולות הידע הינן סרטונים קצרים וממוקדים באורך של כ- 120-150 שניות, שפותחו בשיתוף עם הגורמים המקצועיים בנתיבי ישראל.

פודקאסט - הקשר בין דבורים לכבישים

דבורים לא רק עוקצות או מייצרות דבש - לפחות שליש מהמזון שאנחנו אוכלים הוא תוצר ישיר או עקיף של האבקת דבורים. אז מדוע אוכלוסיית הדבורים בארץ ומעולם נעלמת? וכיצד חברת נתיבי ישראל נרתמה לסייע לעצירת הכחדתן של דבורת הדבש?