נתיבי ישראל

חשמול רכבות

בתקופה זו, בה הלמידה משנה פניה, פיתחנו עבורכם במכללת נתיבים סידרה של "קפסולות ידע", בנושאים שהינם בליבת העשייה של נתיבי ישראל. קפסולות הידע הינן סרטונים קצרים וממוקדים באורך של כ- 120-150 שניות, שפותחו בשיתוף עם הגורמים המקצועיים בנתיבי ישראל.

 

מערכת חשמול מסילות רכבת היא מערכת המספקת אנרגיה חשמלית להנעת ציוד רכבתי נייד כמו קטרים או קרונועים, כך שהציוד לא צריך לשאת עליו דלק ומנוע לשם הנעתו.

נוכח הביקוש ההולך וגובר לתחבורה רכבתית והדרישה להעלאת רמת התדירות, החליט משרד התחבורה לפעול להוצאתה לפועל של תוכנית החשמול להחלפת שיטת ההנעה הקיימת כיום (דיזל) בהנעה חשמלית. שיטת הנעה חשמלית הינה שיטה מודרנית, אמינה וכלכלית יותר ביחס להינע דיזל.

החטיבה הרכבתית בנתיבי ישראל מיישמת את החלטת הממשלה ומקימה שדרת תשתית תחבורתית בינעירונית מקריית שמונה ונהריה עד לנגב ואילת -במטרה לאכלס ולפתח את הנגב והגליל. עד היום נחנכו רכבות העמק ועכו כרמיאל בימים אלו מתחילים את העבודות על המסילה המזרחית ומסילה רביעית באיילון.

פודקסט חשמול רכבות