נתיבי ישראל

פניות פרטניות

בתקופה זו, בה הלמידה משנה פניה, פיתחנו עבורכם במכללת נתיבים סידרה של "קפסולות ידע", בנושאים שהינם בליבת העשייה של נתיבי ישראל. קפסולות הידע הינן סרטונים קצרים וממוקדים באורך של כ- 120-150 שניות, שפותחו בשיתוף עם הגורמים המקצועיים בנתיבי ישראל.

לצורך ייעול הליך הפניות הפרטניות, גיבשה חטיבת חוזים והתקשרויות מתווה בראיית כלל הפניות הפרטניות במקביל, תוך קידום מינוי צוותים לפרויקטים באופן האופטימלי ביותר.

היתרונות של המתווה החדש הינן הוצאת סבבי פניות בהיקף גדול, הוצאת סבבים במקביל לסבב מתנהל, קיצור זמני הוצאת פניות פרטניות, הגדלת התחרות ותמריץ לספקים בעלי ציון איכות נמוך לשפר את הציון באמצעות הערכת הספקים. 

המתווה הופעל ביום 25.4.2021.

פודקאסט - פניות פרטניות