נתיבי ישראל
car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסיורגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסרוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסיורגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסרוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין

הסמכת סוקרי גשרים, מנהרות ומבני דרך - סוג 2

למי הקורס מיועד ? מהנדסי מבנים רשומים בעלי ניסיון מוכח בתכנון גשרים, פיקוח על עבודות גשרים, ביצוע ואחזקת גשרים
מתכונת הקורס 130 שעות, 21 מפגשים
איפה לומדים מכללת נתיבים - המסלול האקדמי, המכללה למנהל, אלי ויזל 2 ראשון לציון

נושאי הלימוד
 • תוכן והסמכה

  • סקירת גשרים ומבני דרך בהתאם למתודולוגיית נתיבי ישראל
  • הערכת המצב המבני של גשרים ומבני דרך
  • בטון דרוך ובדיקת רכיבים מבטון דרוך
  • רכיבי מנהרות- חלוקה, כמויות ותיעוד
  • סקירה של רכיבים מבטון מזויין
  • מערכת מנ"ג
  • מערכות אלכטרמכניות ובטיחות המנהרות
  • מסלול השלמה למוסמכי סוקר גשרים סוג 1

ניהול אקדמי

אינג' אמיר קדר

קדמור מהנדסים

 • 26/11/2019

פניה להרשמה