נתיבי ישראל

קורס יועצי בטיחות

נושאי הלימוד
 • בטיחות בתנועה באתרי עבודה

  · לוח התמרורים החדש - הנחיות להצבת תמרורים 2018
  · המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים עירוניות ובין עירוניות ומפגשי דרך מסילה
  · מבוא להנדסת תנועה
  · קריאת תוכניות הסדרי תנועה ושלבי ביצוע
  · הנחיות לתכנון הסדרי תנועה זמניים - הנחיות למתכנן
  · עקרונות בתכנון שלביות הביצוע
  · הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות
  · הנחיות לבחירה והצבה של מעקות בטיחות קבועים וזמניים
  · מפרטי החברה, נהלים רלוונטים ונספחי בטיחות
  · מערך מהנדסי התנועה במשטרת ישראל
  · ניהול תחקיר הנדסי - חשיבה בוחנת
  · עריכת דוחות פיקוח ובקרה על הסדרי תנועה זמניים באתרי עבודות בדרך

ניהול אקדמי

אינג' אדריאן קוטרוש

מנכ"ל מ.ע.צ.מ.ה בטיחות בתנועה בע"מ

תאריך פתיחת הקורס

 • 23/06/2022

פניה להרשמה קורס יועצי בטיחות