car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימות לסירוגין
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • ללא הפרעה לכביש עד שעה 5:00
 • חסימת נתיב ימין עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימת הרמיטת עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימת נתיב שמאל.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • ללא הפרעה לכביש עד שעה 5:00
 • חסימת נתיב ימין עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימת הרמיטת עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימת נתיב שמאל.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.

הבטחת איכות

הקורס מקנה מיומנות וכלים לביצוע הבטחת האיכות בפרויקטי סלילה וגישור

 קורס הבטחת איכות

 

על הקורס

באוניברסיטה למדתם את התיאוריה, אצלנו במכללת נתיבים תלמדו את הסודות בשטח: הקורס מציע הזדמנות פז לזכות בהכשרה מעשית, שתפתח לכם דלתות רבות בארגוני התחבורה.

הסטודנטים שלנו, זוכים לקבל כלים וידע מאנשי מקצוע מנוסים המתרכזים בבקרה והבטחת איכות בפרויקטים הנדסיים ובתשתיות.

כיום מנהלי האיכות נדרשים למקצועיות גבוהה, בבדיקות המעבדה בכל אחד משלבי העבודה הן בפרויקטי סלילה וגישור והן בפרויקטי אחזקה.

למי הקורס מיועד ? מהנדסים והנדסאים, אנשי בקרה או הבטחת איכות, מפקחים ומנהלי פרויקטים.
מבנה הקורס 14 מפגשים
איפה לומדים ? המכללה למנהל אלי ויזל 2 ראשון לציון

סילבוס
 • מה לומדים?

  · מערכת בקרת/הבטחת איכות QC/QA עקרונות הפעלה, תפקוד ודיווח.
  · כלים הנדסיים תומכים: מדידות, לוחות זמנים, מפרט כללי ומחירון לעבודות.
  · בדיקות מעבדה: פרוגרמה, הליך הבדיקות, ניתוח וקביעת תוצאות.
  · בקרה/הבטחת איכות בעבודות נוף: חשמל ותאורה, סימון כבישים ושילוט, מעקות בטיחות.

 • בקרה/הבטחת איכות בעבודות סלילה:

  עקרונות תוכן מבנה, מערכת לניהול מסיעות, בדיקות אל הרס בשכבות מבנה הכביש, עבודות אספלט.

 • בקרה/הבטחת איכות בעבודות בטון:

  ייצור בטון, מבנים וגשרים, עבודות מנהור, עוגני קרקע וברגי סלע

 • בקרה/הבטחת איכות בעבודות אחזקה:

  עקרונות, שיטה, אחזקת כבישים, גינון, יס"מ, ניקיון.

 • בקרה/הבטחת איכות בעבודות אחזקה:

  עקרונות, שיטה, אחזקת כבישים, גינון, יס"מ, ניקיון.

 • בקרה/הבטחת איכות בעבודות אחזקה:

  עקרונות, שיטה, אחזקת כבישים, גינון, יס"מ, ניקיון.

 • בקרה/הבטחת איכות בעבודות נוף:

  חשמל ותאורה, סימון כבישים ושילוט, מעקות בטיחות

מנהל אקדמי