car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימות לסירוגין
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • ללא הפרעה לכביש עד שעה 5:00
 • חסימת נתיב ימין עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימת הרמיטת עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימת נתיב שמאל.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • ללא הפרעה לכביש עד שעה 5:00
 • חסימת נתיב ימין עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימת הרמיטת עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימת נתיב שמאל.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.

הסדרת בטיחות - באתרי סלילה

בואו ללמוד כיצד לפרוש אביזרי בטיחות והסדרי תנועה באתרי סלילה.

קורס הסדרת בטיחות - באתרי סלילה

 

על הקורס

קורס בסיסי בהסדרת בטיחות באתרי סלילה, מקנה לבוגריו הסמכה לפרישת אביזרי בטיחות והסדרי תנועה.

ההסמכה נועדה לתת לבוגרי הקורס את הכלים באתר עבודה תוך:

 1. חידוד הידע המקצועי בתחום הסדרי התנועה באתרי העבודה
 2. קריאת תוכניות הסדרי התנועה הנפרשות בשטח
 3. העמקת הידע בנושא התקני תנועה ובטיחות
 4. תקנות והנחיות להצבת תמרורים

למי הקורס מיועד ? אנשי צוות של קבלני בטיחות, מנהלי עבודה, מפקחים, מנהלי פרויקטים ומתכננים.
מבנה הקורס 5 מפגשים
איפה לומדים ? המכללה למנהל: אלי ויזל 2, ראשון לציון

מה נלמד?
 • הסדרת בטיחות

  · קריאת תרשימים בתחום העירוני והבינעירוני
  · שילוט ותמרור
  · סימון והעלמה
  · הסדרי תנועה ותקנות תעבורה
  · אביזרי והתקני בטיחות
  · זיהוי תקלות באתרי סלילה
  · שילוב המשטרה ומערך פקחי התנועה בעבודות בדרך
  · תרגול מעשי בשטח

מנהל אקדמי