car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימות לסירוגין
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • ללא הפרעה לכביש עד שעה 5:00
 • חסימת נתיב ימין עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימת הרמיטת עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימת נתיב שמאל.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • ללא הפרעה לכביש עד שעה 5:00
 • חסימת נתיב ימין עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימת הרמיטת עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימת נתיב שמאל.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.

מובילים בחירום

בואו להיות שותפים בשיפור המוכנות לחירום של גופי התשתיות והכבישים במדינת ישראל

קורס מובילים בחירום

 

על הקורס

קורס "מובילים בחירום" מפתח ידע ומיומנויות, מחזק את המודעות להיערכות לחירום. בקורס נלמד על תחומי החירום השונים, העוסקים בתרחישי הייחוס לעורף, נבקר בגופי חירום ותשתיות בעורף ונתרגל ההתמודדות באירועי תשתית במצבי חירום.

כידוע, העורף במדינת ישראל נדרש להתמודד בשנים האחרונות עם אתגרים רבים ומשמעותיים בחירום ובמצבי קיצון, ולכן משרד התחבורה, חברת נתיבי ישראל ומכללת "נתיבים" מזמינים אתכם להיות שותפים בשיפור המוכנות לחירום של גופי התשתיות והכבישים במדינת ישראל ולהיות ערוכים להובלת ההיערכות והתפקוד במצבי החירום השונים.

למי הקורס מיועד ? צוותי חירום במשרד התחבורה וגופים ממשלתיים תחת משרד התחבורה, וצוותי חירום בנתיבי ישראל ובגופי תשתית אחרים.
מבנה הקורס 6 מפגשים
איפה לומדים ? המכללה למנהל: אלי ויזל 2, ראשון לציון

מה נלמד?
 • נהלי חירום והשלכותיהם:

  ● היכרות תפיסות החירום במדינת ישראל
  ● הכרת החוסן הלאומי, החוקים בתחום החירום וגופי חירום במדינה
  ● הכרת תחום התשתיות בחירום במדינה
  ● הכרת ותרגול תהליכים מבצעיים בחירום
  ● התמודדות מנטלית עם מצבים מדמי חירום

מנהל אקדמי