נתיבי ישראל עמוד הבית
car icon

דיווחי תנועה

סגור

ראשי צוותים

מנהל טוב נמדד על פי יכולתו להניע את העובדים ולהפיק מהם את המרב

ראשי צוותים: מוסמך להסדרת בטיחות באתרי סלילה

הקניית כלים מקצועיים לניהול הבטחת אתרי סלילה וניהול צוותי, בהתאם להנחיות ולנהלי נתיבי ישראל.

ההסמכה נועדה לתת לבוגרי הקורס את הכלים לניהול צוות עובדים באתר עבודה תוך:

 • חידוד הידע המקצועי בתחום הסדרי התנועה באתרי העבודה
 • קריאת תוכניות הסדרי התנועה הנפרסות בשטח
 • העמקת הידע בנושא התקני תנועה ובטיחות
 • תקנות והנחיות להצבת תמרורים

בעלי המקצוע מקבלים בקורס הכשרה בסיסית בניהול צוות עובדים, מתן מענה לאירוע בטיחות באתר לרבות עזרה ראשונה,
שיטות בניהול צוות, נהלי העבודה מול חברת נתיבי ישראל.

ההכשרה מאפשרת לשיפור התקשורת בין מנהל הפרויקט לצוותי הבטיחות באתר ומייצר פירמידה פיקודית שתפקידה לייעל את עבודת צוותי ההבטחה באתרים מורכבים.

הקניית כלים מקצועיים לניהול הבטחת אתרי סלילה וניהול צוותי בהתאם להנחיות ולנהלי נתיבי ישראל.

ההכשרה מאפשרת שפה מקצועית ותקשורתית בין מנהל הפרויקט לצוותי הבטיחות באתר ומייצרת פירמידה פיקודית שתפקידה לייעל את עבודת צוותי האבטחה באתרים מורכבים.

מועדי פתיחת הקורס:

21/02/2019

27/06/2019

למי הקורס מיועד ? בוגרי קורס מוסמך להסדרת הבטיחות בעלי וותק של לפחות שנה אחת.
מבנה הקורס 5 מפגשים
איפה לומדים ? המכללה למנהל: אלי ויזל 2, ראשון לציון

סילבוס
 • נוהל הסמכת קבלני בטיחות:

  · דרישות סף, תפעול, אימות וחידוש
  · תרשימי עבודה באתרי עבודה עירוניים (מתקדם)
  · תרשימי עבודה באתרי עבודה בינעירוניים (מתקדם)
  · נהלי בטיחות והנחיות של נתיבי ישראל

 • בטיחות בעבודה

  · בטיחות בתנועה: ניתוח תאונות דרכים באתרי עבודה והפקת לקחים
  · לוח תמרורים חדש
  · הצבה, פיקוח, תחזוקת תמרור, שילוט ואביזרי בטיחות באתרי עבודה
  · תרגיל שטח
  · ניהול ופיקוח על עובדים באתרי עבודה

 • סוג מבחן:

  עיוני. מבחן הסכמה לתעודה

מנהל אקדמי