car icon

דיווחי תנועה

סגור

התקשרות למתן שירותי קשרי קהילה בפרויקטים עבור נתיבי ישראל

מכרז

התקשרות למתן שירותי קשרי קהילה בפרויקטים

מספר מכרז 9/18
סטאטוס סגור/closed
קטגוריה ביצוע
תאריך פרסום מכרז 25/02/2018
תאריך אחרון להגשת הצעות 29/03/2018 בשעה 12:00
mail icon
יצירת קשר
רפרנט עו"ד רתם פרנקל
טלפון 03-7355958

מסמכים לעיון

מכרז 9/18

הבהרות

לקבלת עדכונים הרשמו

לקבלת עדכונים - עדכן פרטים
חובה
חובה
עריכת תוכן

פרטיך נרשמו, עדכונים ישלחו בדוא"ל