car icon

דיווחי תנועה

סגור
מנהלת שדה התעופה

להקים את שדה התעופה הבא של מדינת ישראל

בתוך כ-5 שנים יגיע היקף הנוסעים לישראל וממנה לכ-40 מיליון בשנה. אמיר סיטבון, סמנכ"ל מינהלת שדה התעופה, מספר על ההיערכות המואצת להקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג.

 

בשנת 2019 חלפו בנמל התעופה בן גוריון כ-28 מיליון נוסעים, כאשר מספר זה צפוי לזנק בשנים הקרובות בקצב מהיר עם הגידול באוכלוסיה והגידול במספר הטיסות וקווי התעופה הבינלאומיים: תחזית לכ-40 מיליון נוסעים בשנה צפויה בתוך 5-6 שנים, ועד שנת 2050 צפויה תנועת הנוסעים אף להכפיל את עצמה לכ-80 מיליון נוסעים. כבר כיום מתקרב השער האווירי המרכזי לישראל, נתב"ג, לקצה הקיבולת המירבית, וההיערכות לקראת הקמת שדה תעופה משלים נמצאת בעיצומה. מינהלת שדה התעופה בנתיבי ישראל היא האחראית על הפרויקט הלאומי, ובימים אלה היא מקדמת שתי חלופות להקמת השדה החדש – בנבטים שבנגב וסמוך לרמת דוד בעמק יזרעאל.

"אנו נמצאים בשלב הסטטוטורי לקידום שתי התוכניות במקביל, כאשר אנו ממתינים להכרעת המדינה איזו מן החלופות תהיה ראשונה לביצוע – ברמת דוד או בנבטים", אומר אמיר סיטבון, סמנכ"ל מינהלת שדה התעופה. "בראייה לעתיד, שניים או שלושה עשורים קדימה, ייתכן שמדינת ישראל תצטרך שדה תעופה בינלאומי נוסף. כיוון שמדובר בשדה דואלי, שייתן מענה הן בתחום התעופה האזרחית והן בתחום הצבאי, אנו נמצאים בימים אלה בדיונים מול מינהל התכנון, המועצה לביטחון לאומי ומשרד הביטחון".

  

מה היו האתגרים המרכזיים של המנהלת בשנה החולפת ? 

"בשנה זו התמודדנו עם כמה אתגרים מרכזיים. כיוון שהשדה כאמור ייתן מענה גם לתחום הצבאי, ומתוך הבנה שחיל האוויר צריך להיות שותף מלא לפרויקט, עסקנו רבות השנה בתיאומים מול מערכת הביטחון לקראת הקמת מינהלת מקבילה אלינו בחיל. לאחר שהוקמה, המטרה שלנו היא לסנכרן את הפעילות על כל המורכבויות שקיימות בפרויקט בסדר הגודל הזה. אתגר נוסף שהתמודדנו איתו היה ביצוע ניטורים סביבתיים, על מנת לערוך תשקיף מקיף של השפעות על הסביבה בשני האזורים שבהן נבחנות החלופות – רעש, זיהום אוויר, עמידה בתקני המשרד להגנת הסביבה ועוד.

"לבסוף, האתגר המרכזי והמקיף ביותר שאנו עוסקים בו הוא ייצור פרוגרמת התכולה של שדה התעופה, כלומר מה הוא יכיל ובאיזה היקף – אולמות נוסעים, מסלולי המראה ונחיתה, מרכזים מסחריים ולוגיסטיים, מלונות, תכנון הרשת התחבורתית שתתחבר לשדה ועוד מאות פרמטרים. לצורך זה אנחנו צריכים לעבוד בתיאום למעשה עם כל משרדי הממשלה, משטרת הגבולות, המכס, רשות ההגירה ועוד גורמים רבים

מה יהיה ב 2020 ? 

"אנחנו נערכים לוועדות מומחים של מינהל התכנון, שבהן נציג את ההתקדמות בכל אחת מהתוכניות. בשנה הקרובה נגיש את פרק ההשפעות הסביבתיות, וכן נגיש למועצה הארצית לתכנון חלופות תכנוניות בכל אחת מהאופציות (בנבטים וברמת דוד). במקביל, פרסמנו מכרז לחברות בינלאומיות עבור בחירת החברה שתנהל את פרויקט ההקמה, ואנו מקווים לסיים את הבחירה במחצית הראשונה של השנה. מדובר בפרויקט BOT (Build, Operate, Transfer), בדומה לכביש חוצה ישראל – הזכיין הפרטי בונה את הפרויקט ומתפעל אותו, ולאחר 25 שנים מחזיר את הזיכיון למדינה.

"בנוסף לפרויקט שדה התעופה, המינהלת ממשיכה לקדם פרויקטים נוספים שבאחריותה, ובהם כביש 16 – כניסה נוספת לירושלים לכיוון מחלף יד מרדכי ודרך בגין".