logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

מבנה ארגוני

להגדלה של המבנה הארגוני

בשנים האחרונות עברה החברה שינויים ארגוניים משמעותיים על מנת להתאימה לאתגרי המחר, חברת נתיבי ישראל הינה חברה מנהלת המורכבת בעיקר ממהנדסים אזרחיים המאפשרים לחברה ליזום, לתכנן ולבצע מיזמים מקטן ועד גדול.
דירקטוריון החברה הוא מי שמגבש את האסטרטגיה, הסטנדרטים והתקינה כגורם מפקח ומבקר על פעילות החברה.
לחברה 5 זרועות ליבה - חטיבות הפיתוח וההנדסה, הרכבתית, PPP, חוזים והתקשרויות וחטיבת האחזקה.
שאר היחידות תומכות את מאמצי הזרועות השונות של החברה.
החברה מחולקת ל 4 אזורים (צפון, מרכז, דרום ויו"ש) גיאוגרפיים אחזקתיים ועל ידי כך נשלטת מצפון ועד דרום המדינה.מטה המנכ"ל

מטה המנכ"ל הוא הזרוע הביצועית של מנכ"ל החברה. במטה מנוהלים ומבוצעים פרויקטים רוחביים כמו הגדרת מטרות העל ותכניות העבודה, ניהול סיכונים תאגידי, אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא, הבטחת איכות, שירות, בטיחות בעבודה והקשר מול הרשויות המקומיות.

לשכה משפטית

הלשכה המשפטית מייצרת מעטפת חוקית ומשפטית המאפשרת עבודה תחת ליווי משפטי צמוד לכל משימה בחברה. הלשכה המשפטית שומרת על זכויות וחוקים ומייצגת את חברת נתיבי ישראל בערכאות המשפטיות השונות, בוועדות ובפורומים של ההנהלה והדירקטוריון הדורשים ייעוץ משפטי

חטיבת הנדסה ופיתוח

חטיבת הנדסה ופיתוח מהווה את מרכז העצבים של החברה והיא מובילה את החברה לביצוע מעל 250 מיזמים בשנה. החטיבה אמונה על מימוש מרבית הפרויקטים של החברה בהיקפים של עשרות מיליארדי שקלים כחלק מתכנית רב שנתית (חומש)

חטיבת תפעול ואחזקה

חטיבת תפעול ואחזקה היא בחזקת "הטורח בערב שבת אוכל בשבת". תפקידה לייצר מערכת אחזקה סדורה ל 8,000 קילומטר כבישים, גשרים, מחלפים וצמתים. זוהי עבודה יום יומית סביב השעון, 365 ימים בשנה.

חטיבת הכספים

חטיבת הכספים מהווה את לב ניהול הכספים של החברה. החטיבה מנהלת תזרים מזומנים בהיקף של כ - 7 מיליארד שקלים בשנה ומקפידה של מוסר תשלומים גבוה לספקיה. לצד זאת מנהלת החטיבה את תחום מערכות המידע של החברה ואת הפיתוח העסקי.

חטיבת משאבים ומנהל

חטיבת משאבים ומנהל דואגת לטפח ולפתח את ההון האנושי בנתיבי ישראל, מתוך תפיסה כי אנשים הם המשאב החשוב ביותר הקיים בחברה. עוסקת ברכש ולוגיסטיקה, ניהול ידע וקשרי חוץ, ליווי תהליכי עבודה עסקיים, ניהול תחום הביטחון, הבטיחות המפעלית ואבטחת המידע.

חטיבת חוזים והתקשרויות

חטיבת דגל המאפשרת לבצע את שלל ההתקשרויות עם ספקי החברה קטן כגדול. החטיבה הוקמה בשנים האחרונות בכדי ליעל את אופן ההתקשרות ולהקטין משמעותית את הבירוקרטיה הכרוכה בכך. החטיבה מבצעת מאות התקשרויות בשנה ומאפשרת לכל פרויקטי החומש של החברה לעמוד בלוחות זמנים

חטיבת PPP

הצורך בחטיבה המשלבת חברות בהקמת מגה פרויקטים עלה מאוד בשנים האחרונות. אי לכך הוחלט בחברה להקים חטיבה שכל יעודה יהיה הקשר עם המגזר העסקי הרלבנטי. כיום החברה בונה את כביש 16 בואכה ירושלים בשיטת PPP ולצד זה נערכת לבניית שדה תעופה משלים לנתב"ג ועוד

חטיבת תשתיות רכבתיות

בשנים האחרונות עלה הצורך בהקמתם של מערכות להסעת המונים. חברת נתיבי ישראל הקימה מספר מסילות רכבת בהן כרמיאל- ת"א, מסילת העמק ומסילת השרון. לאור ההצלחה, הוקמה בחברה חטיבה יעודית, שמקימה בימים אלו ומתכננת לשנים הבאות מסילות ופרויקטים רכבתיים כבדים וקלים

חטיבת חדשנות

גודש התנועה בכבישי הארץ וניצול מירבי של עתודות הקרקע הביאו את חברת נתיבי ישראל להכרה שעליה להקים גוף אסטרטגיה וחדשנות שיוכל להתבונן לעבר השנים הבאות ולהביא באמצעות המגזר העסקי פתרונות מתקדמים לניהול התנועה בכבישים ולהסעת המונים.