car icon

דיווחי תנועה

סגור
  • חסימות שני נתיבים
  • חסימת נתבי לסירוגין
  • חסימת נתיב לסירוגין
  • חסימות שני נתיבים
  • חסימת נתבי לסירוגין
  • חסימת נתיב לסירוגין
כביש

שותפינו לדרך שלום,

מאז פרוץ משבר הקורונה בעולם ובישראל, הנהלת חברת נתיב ישראל- בראשות מנכ"ל החברה, עוקבת מקרוב אחר תמונת המצב,
על משמעויותיה.בהתאם להנחיות משרד הבריאות וכדי להבטיח את הרציפות התפקודית של החברה ובריאות כולנו, הוחלט על
נקיטת מספר אמצעי זהירות

הנכם מתבקשים שלא להגיע לחברה. פגישות עבודה יעשו באמצעים דיגיטלים בלבד (הנחיות יופצו בנפרד)

מפגשים שנקבעו מראש במשרדי החברה לא יתקיימו בפגישות פיזיות. עדכון בדבר אופן המפגש יועבר פרטנית.

מפגשים בשטח- יש להתעדכן מראש על קיום פגישות חריגות

נמשיך לעדכנם באופן שוטף. הנהלת החברה ממשיכה לעקוב אחר המצב, לרבות מול משרד הבריאות.

אנו זמינים לרשותכם בכל שאלה או התלבטות בנושא,

 

הנהלת החברה