car icon

דיווחי תנועה

סגור
  • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
  • camera icon
  • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
  • camera icon

מערך ניידות השרות של נתיבי ישראל

2120* אתכם בכל מקום

ניידות השרות של נתיבי ישראל


ניידות שירות וסיור המעניקות סיוע ראשוני לכלי רכב שנתקעו, ללא תשלום בפריסה ארצית

יצוין, כי כבר במהלך העבודות לשדרוג כביש 1 החדש, בין ירושלים לתל אביב, הופעלו שתי ניידות שירות כפיילוט, שטיפלו עד כה באלפי קריאות של נהגים, שרכבם נתקע, וזכו לשבחים רבים מצד הנהגים.  הניידות פועלות 16 שעות ביממה בין השעות 06:00 בבוקר ועד 22:00 בלילה

צוות ניידות השירות החדשות יעניקו סיוע לנהגים שרכבם נתקע, החל ממתן עזרה ראשונה לנפגעים, עד להגעת צוותי החירום, וכלה בעזרה לנהגים שנתקעו עם רכבם כתוצאה מתקלה טכנית או מסיבה אחרת.

ניידות השירות והסיור יסייעו בפינוי כלי רכב תקולים מהדרך למקום בטוח, סיוע לנהגים על מנת לאפשר את המשך הנסיעה, סיוע בהחלפת גלגל ובהתנעה של כל סוגי הרכב, סימון מכשולים ומפגעים ביום ובלילה, מתן סיוע ראשוני לבידוד שטח בכיבוי דליקות, סיוע לגורמי הביטחון בחסימה וסגירת צירים.

 תופעלנה על ידי מרכז הבקרה של נתיבי ישראל, כמו כן, יהיה באפשרותן לצלם אות וידאו ולשדר בזמן אמת למרכז הבקרה של נתיבי ישראל. מרכז הבקרה יפעל בתאום עם

מן התגובה של ניידות החילוץ יעמוד על דקות בודדות. הניידות אובזרו בציוד חדיש, תקני ובטיחותי, היכול לספק מענה ראשוני כמעט לכל תקלה בכלי הרכב.

צוותי החילוץ יהיו בקשר שוטף עם מרכז הבקרה של חברת נתיבי ישראל, 2120*, ויענו לקריאות מצוקה של נהגים שנאלצו לעצור בצד הכביש או בשול הדרך, מכל סיבה שהיא.

ניידות השרות של נתיבי ישראל בפעולה