logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ;
;

מערך ניידות הסיור והשירות של נתיבי ישראל

2120*

ניידות השרות של נתיבי ישראל

נתיבי ישראל מפעילה מזה שלוש שנים ניידות סיור ושירות מיוחדות, אשר מעניקות סיוע ראשוני ללא כל תשלום, לכלי רכב שנתקעו בכבישים שבאחריות החברה.

נהגים שרכבם נתקע מכל סיבה שהיא, יקבלו מהניידות סיוע אישי, החל ממתן עזרה ראשונה לנפגעים ועד סיוע לנהגים שנתקעו עם רכבם כתוצאה מתקלה טכנית, חוסר דלק או כל סיבה אחרת.

הצוותים יסייעו לנהגים בהחלפת גלגל בצד הכביש, התחממות יתר של המנוע, מחסור במים, ניפוח אוויר בצמיגים, תיקון ליקויים מכניים קלים, סידורים לגרירה, ליווי כלי רכב בסיכון גבוה ומתן שירותי טלפון נייד בעת הצורך. כמו כן, יהיה באפשרותן לצלם אות וידאו ולשדר בזמן אמת למרכז הבקרה של נתיבי ישראל.

הניידות מתופעלות על ידי המרכז לניהול התנועה של נתיבי ישראל 2120*.

הניידות מאובזרות בציוד תקני ובטיחותי, היכול לספק מענה ראשוני כמעט לכל תקלה בכלי הרכב.

צוותי החילוץ יהיו בקשר שוטף עם המרכז לניהול התנועה של חברת נתיבי ישראל, 2120*, ויענו לקריאות מצוקה של נהגים שנאלצו לעצור בצד הכביש או בשול הדרך, מכל סיבה שהיא.

הניידות מופעלות על ידי צוותים מקצועיים, בעלי הכשרה מיוחדת, שמספקים מענה ראשוני ומגיעים תוך זמן קצר לכלי הרכב.

סיוע זה מציל חיים! 2120*