car icon

דיווחי תנועה

סגור
  • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
  • camera icon
  • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
  • camera icon

תכניות בהפקדה

שם התכנית

דרך מס 85 מצומת כרמיאל (מזרח) ועד מחלף נחל עמוד

מס' כביש 85

תאריך סיום : 15.05.2020

שם התכנית

תכנית מספר תת"ל/22/ד

השלמות סטטוטוריות למסילה המזרחית

תאריך סיום:  10/05/2021

 

 

 

תתל/43/א

תכנית להרחבה ומחלוף של דרך מס' 4 בקטע שבין מחלף רעננה דרום לפאתי מחלף הדרים.

שם התכנית

תת"ל 33 / א

תכנית משלימה לניהול הנגר באגן נחל אילון