logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

הכניסה הצפונית לקריית ארבע (גבעת חרסינה)

במסגרת הפרויקט בוצעה הסדרה בטיחותית של הצומת, שכללה רימזור, בניית קיר תומך והסדרת מערכות תאורה

תיאור הפרויקט
פרויקט בטיחותי זה בוצע בכניסה הצפונית לקריית ארבע, בשכונת גבעת חרסינה (רָמַת מַמְרֵא). במסגרת הפרויקט בוצעה הסדרה בטיחותית של הצומת, שכללה רימזור, בניית קיר תומך והסדרת מערכות תאורה.

מה בפרויקט
• רימזור הכניסה הצפונית לקריית ארבע
• בניית קיר תומך
• הסדרת מערכות תאורה

נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 4/8/2020
מועד סיום: 30/7/2021
מנהל הפרויקט: ניסים שוקר
קבלן מבצע: א.י.ל סלע
תקציב הפרויקט: כ-12 מיליון ש"ח