logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

כביש 375 - ביתר עילית

סלילת מקטע כביש דו-נתיבי ודו-מסלולי

תיאור הפרויקט
פרויקט זה מבוצע על כביש 375, במקטע שאורכו כקילומטר. מטרת הפרויקט היא הסדרה בטיחותית של מוקד סיכון, בסמוך לכניסה המערבית לביתר עילית. במסגרת הפרויקט מבוצעת סלילת כביש בחתך מלא עם שני נתיבים לכל כיוון, לצד בניית קירות תומכים ותעלות ניקוז.

מה בפרויקט
• סלילת מקטע כביש דו-נתיבי ודו-מסלולי
• בניית קירות תומכים
• הסדרת תעלות ניקוז

נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 2/2/2022
מועד סיום: בביצוע, צפוי להסתיים ב-28/7/2023
מנהל הפרויקט: אלי גיגוזין
קבלן מבצע: ק.ס.מ.ג
תקציב הפרויקט: כ-30 מיליון ש"ח