logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

כביש 4 - גשר הזיו

במסגרת הפרויקט הוקם מעגל תנועה עם ארבע זרועות

תיאור הפרויקט
פרויקט בטיחותי זה בוצע בצומת גשר הזיו, על כביש 4 צפונית לנהריה. במסגרת הפרויקט הוקם מעגל תנועה עם ארבע זרועות בכניסה לקיבוץ גשר הזיו, כאשר הזרוע הרביעית תהווה דרך גישה נוספת לשמורת חוף אכזיב. הפרויקט בוצע בתיאום עם רשות הטבע והגנים, וכלל גם בניית אלמנט הנדסי מעביר מים לאפיק נחל סער המוזרם לים, הסדרת צומת הכניסה הקיימת לשמורת אכזיב והקמת מפרץ עצירה לאוטובוסים. כמו כן, בוצעו עבודות שדרוג תאורה, הקמת תחנות אוטובוסים לטובת תושבי הקיבוץ וסלילת מדרכה להולכי רגל. פרויקט זה הוא המשכו של פרויקט חוצה נהריה, שיצר תוואי צמתים עוקבים על כביש 4.

מה בפרויקט
• הקמת מעגל תנועה בכניסה לקיבוץ גשר הזיו
• דרך גישה חדשה לשמורת חוף אכזיב
• הסדרת צומת הכניסה לשמורת אכזיב
• הקמת מפרץ עצירה לאוטובוסים
• הקמת תחנות אוטובוס
• סלילת מדרכה להולכי רגל
• שדרוג מערכות התאורה

נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 4/10/2020
מועד סיום: ספטמבר 2021
מנהל הפרויקט: א.ס.ת תכנון והקמת פרויקטים
קבלן מבצע: קלדי עטאף
תקציב הפרויקט: כ-15 מיליון ש"ח