logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

כביש 424 - צומת גזר

הסדרת צומת הכניסה לקיבוץ גזר באמצעות מעגל תנועה

תיאור הפרויקט
פרויקט זה בוצע על תוואי כביש 424, כביש אורך אזורי בשפלה. בתכולת הפרויקט בוצע מעגל תנועה בכניסה לקיבוץ גזר, המסייע להסדרה בטיחותית של התנועה לבאים מכל הכיוונים. במסגרת הפרויקט בוצעו גם עבודות תאורה, הקמת מדרכות להולכי רגל והסדרת תחנות אוטובוס לרווחת תושבי האזור.

מה בפרויקט
• הסדרת צומת הכניסה לקיבוץ גזר באמצעות מעגל תנועה
• הקמת מערכות תאורה בצומת
• הסדרת מדרכות להולכי רגל
• הקמת תחנות אוטובוס


נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 04/04/2021
מועד סיום: 25/11/2021
מנהל הפרויקט: מוחמד ג'אבר, גוני הנדסה בע"מ
קבלן מבצע: י.ע.ז חברה לבניה ופתוח בע"מ
תקציב הפרויקט: כ-7 מיליון ש"ח