logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

כביש 446 - צומת בית אריה

הקמת מעגל תנועה בצומת בית אריה

תיאור הפרויקט
פרויקט בטיחותי זה בוצע על תוואי כביש 446, בכניסה ליישוב בית אריה. האזור, שהוגדר כמוקד סיכון בשל ריבוי תאונות דרכים, עבר הסדרה באמצעות הקמת מעגל תנועה, שמסייע להגביר את בטיחותם של משתמשי הדרך. כמו כן, בתכולת הפרויקט נבנו קירות תומכים והוסדרו מערכות תאורה.

מה בפרויקט
• הקמת מעגל תנועה בצומת בית אריה
• בניית קירות תומכים לאורך תוואי הכביש
• הסדרת מערכות תאורה

נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 24/11/2019
מועד סיום: 28/8/2020
מנהל הפרויקט: ניסים שוקר
קבלן מבצע: דרך עפר
תקציב הפרויקט: כ-10 מיליון ש"ח