logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

כביש 574 - צומת אבתאן

במסגרת הפרויקט מבוצעת הסדרת צומת אבתאן, המהווה חלק מהמועצה המקומית זמר

תיאור הפרויקט
פרויקט בטיחותי זה מבוצע על כביש 574, כביש אורך אזורי בשרון. במסגרת הפרויקט מבוצעת הסדרת צומת אבתאן, המהווה חלק מהמועצה המקומית זמר. הצומת, שהוגדר כמוקד סיכון יוסב למעגל תנועה, שיאפשר השתלבות בטיחותית של הבאים מכל הכיוונים. בתכולת הפרויקט יוסדרו גם מערכות תאורה.

מה בפרויקט
• הסדרת הצומת באמצעות מעגל תנועה
• הסדרת מערכת ניקוז
• הקמת מערכות תאורה

נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 06/02/2022
מועד סיום: 05/08/2022
מנהל הפרויקט: א.ס.ת, נור ג'בארה
קבלן מבצע: מפלסי הגליל סלילה עפר ופיתוח בע''מ
תקציב הפרויקט: כ-10 מיליון ₪