logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

כביש 5856 - צומת ברטעה

פרויקט זה היווה מוקד סיכון משמעותי בכניסה לברטעה, יישוב באזור נחל עירון

תיאור הפרויקט
פרויקט זה היווה מוקד סיכון משמעותי בכניסה לברטעה, יישוב באזור נחל עירון. הכביש מהווה ציר מרכזי בכניסה וביציאה מיישובי האזור, ולכן הוחלט לבצע הסדרה בטיחותית, שכוללת הסדרת נתיב נסיעה לכל כיוון ויישור עקומות, התקנת מעקות בטיחות ומפרדה רכה. בתכולת הפרויקט מבוצעת גם התקנת מערכות תאורה וטיפול בתשתיות.

מה בפרויקט
• הסדרת נתיב נסיעה לכל כיוון
• התקנת מעקות בטיחות ומפרדה רכה
• הסדרת מערכות תאורה
• טיפול בתשתיות

נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 1/2/2022
מועד סיום: בביצוע, צפי לסיום ב-22/1/2023
מנהל הפרויקט: גיאוכום בע"מ
קבלן מבצע: ע.מ.ת ערוצי מדידה ותשתיות
תקציב הפרויקט: כ-18 מיליון ש"ח