logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

כביש 60 - כניסה לשילה

רימזור הכניסה לשילה והקמת מעגל תנועה

תיאור הפרויקט
פרויקט זה בוצע על כביש 60, בכניסה לשילה - יישוב בתחום המועצה האזורית מטה בנימין, במחוז יהודה ושומרון. במסגרת הפרויקט, בוצעה הסדרה בטיחותית שכללה את רימזור הצומת והקמת מעגל תנועה בכניסה ליישוב. בנוסף, כלל הפרויקט הקמת קירות תומכים ומערכות תאורה לאורך תוואי הפרויקט.

מה בפרויקט
• רימזור הכניסה לשילה
• הקמת מעגל תנועה
• בניית קירות תומכים
• הסדרת מערכות תאורה

נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 25/8/2019
מועד סיום: 10/4/2020
מנהל הפרויקט: ניסים שוקר
קבלן מבצע: ח. בראשי
תקציב הפרויקט: כ-12 מיליון ש"ח