logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

כביש 675 – ניר יפה

הקמת כיכר תנועה בכניסה למושב ניר יפה

תיאור הפרויקט
פרויקט בטיחותי זה בוצע על כביש 675, כביש רוחב אזורי הנחשב לעורק תחבורתי מרכזי באזור הגלבוע. הפרויקט, שהוגדר כמוקד סיכון בשל ריבוי תאונות דרכים, כלל הקמת כיכר בכניסה למושב ניר יפה. הפרויקט כלל גם הקמת מערכות תאורה ועבודות תשתית וניקוז, ויוביל להשתלבות בטיחותית לבאים וליוצאים מהמושב.

מה בפרויקט
• הקמת כיכר תנועה בכניסה למושב ניר יפה
• הקמת מערכות תאורה
• עבודות תשתית וניקוז

נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 29/3/2020
מועד סיום: 16/10/2020
מנהל הפרויקט: אבשלום בן יעקב, אשל הנדסה
קבלן מבצע: רפאת יאסין
תקציב הפרויקט: כ-6 מיליון ₪