logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

כביש 754 - כניסה למשהד

במסגרת הפרויקט, הורחב מעגל התנועה הקיים בכניסה למשהד ובוצעה הסדרת נתיב נסיעה נוסף לכיוון דרום

תיאור הפרויקט
הפרויקט בוצע על כביש 754, כביש אורך אזורי בצפון הארץ, בכניסה למועצה האזורית משהד. במסגרת הפרויקט, הורחב מעגל התנועה הקיים בכניסה למשהד ובוצעה הסדרת נתיב נסיעה נוסף לכיוון דרום. כמו כן, הפרויקט כלל גם את רימזור צומת הכניסה לשכונת הר יונה בנוף הגליל, הסדרת מערכות תאורה ושדרוג תשתיות באזור.

מה בפרויקט
• הרחבת מעגל התנועה בכניסה למשהד
• הסדרת נתיב נסיעה נוסף לכיוון דרום
• רימזור הכניסה להר יונה
• הסדרת מערכות תאורה וטיפול בתשתיות

נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 25/111/2020
מועד סיום: 3/1/2022
מנהל הפרויקט: גיאוכום בע"מ
קבלן מבצע: ע.מ.ת ערוצי מדידה בע"מ
תקציב הפרויקט: כ-19 מיליון ₪