logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

כביש 781 - כניסה מזרחית לאעבלין

פרויקט זה בוצע על כביש 781, בכניסה המזרחית למועצה האזורית אִעְבְּלִין

תיאור הפרויקט
פרויקט זה בוצע על כביש 781, בכניסה המזרחית למועצה האזורית אִעְבְּלִין. האזור הוגדר כמוקד סיכון בשל ריבוי תאונות דרכים, ולכן כלל הפרויקט טיפול במקטע כביש בתוואי של שני קילומטרים על ידי הסדרת צמתים מסוכנים, הקמת מעגלי תנועה ומפרדה קשיחה מפלדה לאורך תוואי הכביש. בנוסף, כלל הפרויקט גם הקמת תחנות הסעה, עבודות ניקוז ושדרוג מערכות התאורה.

מה בפרויקט
• הקמת מעגלי תנועה
• הסדרת מפרדה קשיחה לאורך תוואי הכביש
• עבודות ניקוז והקמת מערכות תאורה


נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 9/8/2020
מועד סיום: 2/3/2022
מנהל הפרויקט: גיאוכום בע"מ
קבלן מבצע: ע.מ.ת - ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ
תקציב הפרויקט: כ- 42מיליון ש"ח