logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

כביש 781 - שפרעם מזרח

פרויקט בטיחותי זה מבוצע על כביש 781, כביש רוחב אזורי בגליל התחתון, העובר דרך השכונות המזרחיות של שפרעם

תיאור הפרויקט
פרויקט בטיחותי זה מבוצע על כביש 781, כביש רוחב אזורי בגליל התחתון, העובר דרך השכונות המזרחיות של שפרעם. בשל ההתפתחות הצפויה של העיר, עם הקמת אזורי תעסוקה חדשים, הפך חיוני לקדם הסדרי תנועה בטיחותיים של מוקדי סיכון בעיר. במסגרת הפרויקט תבוצע הסדרה בטיחותית של הצומת הקיים והפיכתו למעגל תנועה, שיוביל להשתלבות תנועה בטיחותית לבאים מכל הכיוונים. במסגרת הפרויקט יבוצע גם שדרוג של התשתיות האזוריות, הקמת מערכות תאורה ומדרכות להולכי רגל.

מה בפרויקט
• הקמת מעגל תנועה במקום הצומת הקיים
• שדרוג תשתיות והקמת מערכות תאורה
• הקמת מדרכות להולכי רגל


נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: אפריל 2022
מועד סיום: בביצוע, צפוי להסתיים במאי 2023
מנהל הפרויקט: א.ש רונן
קבלן מבצע: מחצבי אבן
תקציב הפרויקט: כ-12 מיליון ש"ח