logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

כביש 89 - בי"ס גליל מערבי

הפרויקט ממוקם על כביש 89 והיווה מוקד סיכון משמעותי בכניסה וביציאה מבית הספר

תיאור הפרויקט
פרויקט זה נועד לקדם הסדרה בטיחותית ודרכי גישה תקניות לבית הספר התיכון – "גליל מערבי". הפרויקט ממוקם על כביש 89 והיווה מוקד סיכון משמעותי בכניסה וביציאה מבית הספר. במסגרת הפרויקט בוצע רימזור של הצומת, נבנו איי תנועה ותוואי הכביש הותאם לבטיחות משתמשי הדרך. בתכולת הפרויקט בוצעו גם עבודות ניקוז ותשתיות, הקמת מערכות תאורה, חשמל ותמרור.

מה בפרויקט
• רימזור צומת הכניסה לבית הספר
• הקמת איי תנועה
• עבודות תשתית: תאורה, חשמל ותמרור


נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 9/8/2020
מועד סיום: 2/2021
מנהל הפרויקט: ישי גרנות
קבלן מבצע: רפאת יאסין
תקציב הפרויקט: כ-7 מיליון ₪.