logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

כביש 90 – כניסה לארגמן

הסדרת צומת הכניסה לארגמן

תיאור הפרויקט
פרויקט זה בוצע על תוואי כביש 90 באזור בקעת הירדן. במסגרת הפרויקט בוצעה הסדרת שני צמתים: בכניסה למושב העובדים, ארגמן, ובכניסה לכפר זובידאת הסמוך. בתכולת הפרויקט הוסדרו גם מערכות תאורה במקטע הכביש שבין הצמתים, לצד הקמת מדרכות להולכי רגל וטיפול בתשתיות.

מה בפרויקט
• הסדרת צומת הכניסה לארגמן
• הסדרת צומת הכניסה לזובידאת
• התקנת מערכות תאורה
• הקמת מדרכות להולכי רגל
• טיפול בתשתיות

נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 25/4/2020
מועד סיום: 21/12/2020
מנהל הפרויקט: ישי גרנות, גוב.ג.א שירותי הנדסה בע"מ
קבלן מבצע: ע.מ.ת ערוצי מדידה ותשתיות
תקציב הפרויקט: כ-8 מיליון ש"ח