logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

עזון - מעלה שומרון

הסדרת מעגל תנועה בכניסה למעלה שומרון

תיאור הפרויקט
פרויקט זה נועד לפתור מוקד סיכון משמעותי על תוואי כביש 55 באזור השומרון. במסגרת הפרויקט מבוצעים מעגלי תנועה בכניסה ליישובים מעלה שומרון ועזון. הסדרה בטיחותית זו תוביל להשתלבות טובה לבאים מכל הכיוונים. בנוסף, כולל הפרויקט התקנת מערכות תאורה, הסדרת ניקוז והעתקת תשתיות.

מה בפרויקט
• הסדרת מעגל תנועה בכניסה למעלה שומרון
• הסדרת מעגל תנועה בכניסה לעזון
• התקנת מערכות תאורה
• עבודות תשתית וניקוז


נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 9/2/2022
מועד סיום: בביצוע, צפי לסיום ב- 8/11/2022
מנהל הפרויקט: ישי גרנות
קבלן מבצע: כאלדי עאטף
תקציב הפרויקט: כ-14 מיליון ש"ח