car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
 • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )

פרוייקטים יעודיים

פרוייקטים יעודים

 • מחלף אלוף שדה

  מחלף אלוף שדה

  • מס' כביש 4
  • שם פרויקט מחלף אלוף שדה
  • תכולה יצירת שני נתיבים לפניה שמאלה על המחלף ממזרח בשני הצמתים
  • סטטוס ביצוע
 • צומת הגדי

  צומת הגדי

  • מס' כביש 25
  • שם פרויקט צומת הגדי
  • תכולה צומת סטגר (למד הפוך) עם דרך 2444. הסדרת שני נתיבים שמאלה במקום אחד, השאתר נתיב לפניה ימינה+ הסדרת הזרוע בדרך 2444.
  • סטטוס ביצוע
 • צומת מאין שריגים

  צומת מאין שריגים

  • מס' כביש 38
  • שם פרויקט צומת ליאון שריגים
  • תכולה הסדרת מעגל תנועה
  • סטטוס ביצוע
 • חוצה גדרה

  חוצה גדרה

 • צומת עמוקה כליל

  צומת עמוקה כליל

  • מס' כביש 70
  • שם פרויקט צומת עמקה כליל
  • תכולה מפרדה קשיחה + תאורה + מעבר תת קרקעי
  • ססטוס ביצוע
 • מעגלי תנועה צומת אפיקים

  מעגלי תנועה צומת אפיקים

  • מס' כביש 90
  • שם פרויקט מעגלי תנועה צומת אפיקים ומסדה
  • תכולה מעגלי תנועה בצמתים מסדה ואפיקים והשלמת תאורה בין המעגלים , וסגירת כניסות חקלאיות ככל הניתן לאורך הקטע
  • ססטוס ביצוע