logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

פרויקט המסילה המזרחית

המסילה המזרחית
מסילה מזרחית תאור כללי

 

תיאור הפרויקט:
המסילה המזרחית משתרעת לאורך כ- 65 ק"מ במזרח שפלת החוף, ממסילת החוף באזור פרדס חנה, חדרה מזרח, אחיטוב, כפר סבא, נתב"ג ועד ללוד.
פרויקט המסילה המזרחית הינו פרויקט לאומי להקמת מסילת רכבת חדשה במזרח המדינה. פרויקט המסילה המזרחית עתיד להביא למהפך אסטרטגי ברשת המסילות הארצית וייצור מערך מסילתי שיחבר בין צפון הארץ ודרומה, תוך עקיפת גוש דן וצוואר הבקבוק של מסילות הרכבת בפרוזדור האיילון. כמו כן, הפרויקט ייצור עורק תחבורה עיקרי לסחורות מה שיגדיל את יכולת השינוע מנמלי חיפה ואשדוד לכל הארץ.
במסגרתו, יוקם כביש 444 מאחיטוב עד כביש 57 בשילוב למסילה. הקמת הכביש מבוצעת כחלק מפרויקט הארכת ושדרוג כביש 444 ככביש מקביל לכביש 6 אשר יאפשר גישה נוחה לתושבים באזור.
הפרויקט מחולק ל- 2 מקטעים:
מקטע א - מחדרה למחלף ניצני עוז
ומקטע B - ממחלף ניצני עוז עד ראש העין (כביש 531)
תקציב משוער לקטעים A+B כ- 7.5 מיליארד, אך טרם אושר ע"י משרד התחבורה.

מסילה מזרחית קטע א
מחדרה (צומת רמז – חיבור למסילות החוף) עד למחלף ניצני עוז מסילת ברזל כפולה באורך כולל של 20 ק"מ.
משתרעת מהחיבור למסילות החוף בצפון בצומת רמז ועד למחלף ניצני עוז בדרום (כביש 57). קטע א עובר בסמוך לערים חדרה ופרדס חנה בצפון ודרך שטחי מועצה אזורית מנשה ועמק חפר בקטע המרכזי והדרומי ועד החיבור לקטע בצפונית למחלף ניצני עוז.
2 תחנות רכבת - חדרה מזרח ואחיטוב.
8 ק"מ כביש 444
גשרי מסילה
גשרי כביש
 
מסילה מזרחית קטע ב
ממחלף ניצני עוז עד ראש העין מסילה כפולה באורך של כ – 20 ק"מ, משתרעת מכביש 57 בצפון ועד החיבור למסילה קיימת מדרום לכביש 531.
בנוסף 3 תחנות רכבת: טייבה, טירה השומרון, כפר סבא מזרח
גשרים : מתוכננים 3 גשרי כביש, 5 גשרים חקלאיים, 1 מעבר חקלאי תחת המסילה, 4 גשרי מסילה מעל הנחלים, 3 גשרי כביש קיימים.

המסילה המזרחית צומת רמז