logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

צומת אלמוג

הפרויקט כלל את רימזור הצומת, התקנת מערכות תאורה והסדרת דרכי גישה נוחות לתחנת האוטובוס

תיאור הפרויקט
פרויקט זה בוצע על כביש 1, דרך מהירה החוצה את ישראל לרוחבה. במסגרת הפרויקט בוצעה הסדרה בטיחותית של צומת אלמוג, המוביל לקיבוץ אלמוג בצפון ים המלח. הפרויקט כלל את רימזור הצומת, התקנת מערכות תאורה והסדרת דרכי גישה נוחות לתחנת האוטובוס.

מה בפרויקט
• רימזור צומת אלמוג
• התקנת מערכות תאורה
• הסדרת גישה לתחנת האוטובוס

נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 1/3/2021
מועד סיום: 2/11/2021
מנהל הפרויקט: ניסים שוקר
קבלן מבצע: סמי נופי
תקציב הפרויקט: כ-9.5 מיליון ש"ח