logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

צומת אל-פונדוק

רימזור צומת אל-פונדוק

תיאור הפרויקט
פרויקט זה מבוצע על תוואי כביש 55, כביש רוחב המוביל מכפר סבא לשומרון. הפרויקט הוגדר כחלק ממוקדי הסיכון באזור יהודה ושומרון, ובמסגרתו מבוצע רימזור כפול בכניסה לכפר אל-פונדוק, לצד הקמת קירות תומכים, מערכות תאורה, עבודות ניקוז והעתקת תשתיות.


מה בפרויקט
• רימזור צומת אל-פונדוק
• הקמת קירות תומכים
• הסדרת מערכות תאורה
• עבודות ניקוז
• העתקת תשתיות


נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 7/3/2021
מועד סיום: בביצוע, צפוי להסתיים באוגוסט 2022
מנהל הפרויקט: אלי גיגוזין
קבלן מבצע: מפלסי הגליל
תקציב הפרויקט: כ-15 מיליון ש"ח