car icon

דיווחי תנועה

סגור
  • חסימות שני נתיבים
  • חסימת נתבי לסירוגין
  • חסימת נתיב לסירוגין
  • חסימות לסירוגין עד העשה 5:00
  • חסימות שני נתיבים
  • חסימת נתבי לסירוגין
  • חסימת נתיב לסירוגין
  • חסימות לסירוגין עד העשה 5:00

רשימת פרויקטים

יש להסיר את הבחירה "הכל" כדי לקבל אופציות נוספות לסינון