אחזקת נכסים

נסיעה נוחה וללא מפגעים בדרכים נקיות מאשפה, הינה עניין מובן מאליו עבור רוב הנהגים וטוב שכך. מי ששומר על איכותם של מסלולי הנסיעה של נתיבי ישראל, הנפרסים על פני יותר מ-6000 קילומטרים ברשת הבינעירונית, היא חטיבת התפעול והאחזקה. עבודה שאינה נגמרת, ביום ובלילה. בקיץ ובחורף. בין אם מדובר בחידוש צבע, תיקון מעקות בטיחות, ניכוש עונתי של עשבים שוטים מצד הדרך או פינוי מפגעים.
בנוסף לערך התחבורתי, הבטיחותי והנופי יש לעבודה זו גם ערך כלכלי עבור המשק הישראלי: רשת הכבישים הבינעירונית של מדינת ישראל הינה השקעה עתירת הון ששוויה נאמד בכ-70 מיליארד ש"ח. השמירה על איכות הכבישים, המחלפים, הגשרים, המנהרות, שולי הדרך, הרמזורים, השילוט ויתר האביזרים וריהוט הדרך הינה ערך בעל חשיבות עליונה.
משנה לשנה גדל גם היקף עבודות האחזקה הנדרשות בשל הרחבת רשת הדרכים ועבודות הפיתוח, הגידול בהיקף הנסועה והמודעות הגוברת לרמת השירות והבטיחות. עלות אחזקת רשת הדרכים הינה נגזרת של מלאי ההון ואינטנסיביות השימוש במערכת. המדדים מצביעים על שימוש בהיקף הנסועה ומצבת כלי הרכב שגדל במהלך השנים 2000-2009 בשיעור של כ-38%. עובדה שחייבה את הגדלת תקציב האחזקה. מעבר לגידול בנסועה, גם שטח הדרכים התארך ב-29% ואורכן גדל בשיעור של 13%.

אחזקה שוטפת

פעילות שנועדה לשמר את הדרך ברמת שרות נאותה לאורך זמן. רמת שרות זו תורמת לרמת בטיחות גבוהה ולשמירה מיטבית על ערך הנכסים. האחזקה שוטפת מטפלת באופן שוטף באחזקה התקופתית ומספקת מענה מיידי לאחזקת שבר. התחזוקה השוטפת כוללת, בין השאר: ניקוי צידי הדרך, גיזום וגינון, תיקון תקלות חשמל, תיקון מעקות בטיחות, ניקוי תעלות ניקוז, וכדומה.
אחזקת השבר מבוצעת באמצעות 11 יחידות סיוע מרחביות (יס"מ) של החברה, בשלושה מרחבים אזוריים: דרום, מרכז וצפון. חברות ניהול חיצוניות הן הגורם המקצועי המטפל בשלושת המרחבים בתכנון פעילות האחזקה השוטפת והמפקח על ביצוע העבודות בשטח.

אחזקה מונעת

עבודה זו נועדה לשמר את תשתית הדרך על פני אורך החיים שלו. התועלת הכלכלית של פעילות בתחום האחזקה המונעת היא שהשקעה יעילה, ממוקדת ובתזמון הנכון, תשמור על רמה גבוהה של התשתית לאורך זמן ותחסוך את הצורך בשיקום עמוק ויקר הכרוך באחזקת שבר. תחזוקה מונעת מספקת מענה גם להיבטים בטיחותיים הקשורים בתשתית הדרך.
במסגרת אחזקה מונעת מבוצעים פרויקטים של ריבוד ושיקום המיסעה ופרויקטים של שיקום ואחזקת גשרים. האחזקה המונעת נקבעת לפי סדרי עדיפויות באמצעות מערכת ממוחשבת של ניהול אחזקה (מנ"א) הניזונה מסקרי כביש ומבוצעת באמצעות מיקור חוץ. סקרי הכביש של מערכת המנ"א, מדד ה-(PCI (Pavement Condition Index מראה על עליה מתמדת באיכות המיסעה משנת 2008.